Organisatie kijkt terug op een geslaagd Schrijversfestival. Plannen om de Steenwijkerlandse Schrijversavond terug te laten komen

Er wordt al gebrainstormd over de 10e editie van de Steenwijkerlands taal- en kennisquiz.

Er wordt al gebrainstormd over de 10e editie van de Steenwijkerlands taal- en kennisquiz. Foto: archief Wilbert Bijzitter

Het Schrijversfestival Steenwijk e.o. kan terugkijken op een goed geslaagde periode. Zowel het jaar 2022 als het festival 2023 geven, mede dankzij sponsoring en subsidiëring, een vrijwel neutrale financiële uitkomst.

De samenwerking met diverse lokale instellingen hebben ook in 2023 het wederom tot een echt Steenwijkerlands festival gemaakt. Zo werden in theeschenkerij De Maartjestuin, in ’t Lam in de serie ’t Lam Ontmoet en met de J.C. Bloemstichting lezingen georganiseerd.

Ook de samenwerking met de Bibliotheek Kop van Overijssel, Rabo Theater De Meenthe, de RSG Tromp Meesters is wederom succesvol gebleken.

De aftrap vond plaats in Willemsoord met de zeer geslaagde Steenwijkerlandse taal- en kennisquiz. Een niet meer weg te denken onderdeel van het Schrijversfestival.

Inmiddels zijn de organisatoren van het festival gestart met de voorbereiding voor het festival in 2024. Er wordt een inventarisatie gemaakt van auteurs, die mogelijk uitgenodigd kunnen worden, samenwerkingen die kunnen worden aangegaan en evenementen die kunnen worden georganiseerd. Zo wordt er onder andere gebrainstormd over de 10e editie van de Steenwijkerlands taal- en kennisquiz en zijn er plannen om de Steenwijkerlandse Schrijversavond terug te laten komen in het programma.

De organisatie staat open voor ideeën. Indienen kan via info@schrijversfestival.nl.