Overzicht woningbouw: er is veel gaande in diverse kernen

Er is een tekort aan huurwoningen, maar de gemeente Steenwijkerland werkt hard om (sociale)woningbouwprojecten te realiseren.

Er wordt volop gebouwd in de Bloemenbuurt in Steenwijk West.

Er wordt volop gebouwd in de Bloemenbuurt in Steenwijk West. Archieffoto Willem Braam

BGL, VVD en PvdA dienden in november 2020 een motie in waarop zij hamerden op het oplossen van het tekort aan huurwoningen in vooral Steenwijk en de noordelijke kernen. Want het aanbod slinkt. Er komt een onderzoek naar wat er nodig is om extra vaart te kunnen maken met de woningbouw. Dat is het resultaat van de motie van de fracties van PvdA, ChristenUnie, BGL en VVD, die in juli 2021 werd aangenomen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat er hard aan wordt gewerkt en heeft de gemeenteraad een overzicht gegeven van lopende en toekomstige woningbouwprojecten.


In 2020 zijn verspreid over de gemeente in totaal 169 nieuwe woningen gebouwd.


De volgende woningbouwprojecten zijn momenteel in uitvoering:

- Steenwijk: 77 sociale huurwoningen (Bloemenbuurt)

- Steenwijk: 11 huurappartementen vrije sector (voormalig ING-kantoor)

- Steenwijk: 79 kavels (Landgoed de Woldberg; voorheen Eeserwold)

- Witte paarden: 5 koopwoningen (voormalige herberg Witte Paarden)

- Scheerwolde: 8 sociale huurwoningen

- Scheerwolde: 30 koopwoningen

- Belt-Schutsloot: 10 koopwoningen


De volgende woningbouwprojecten zijn in voorbereiding:

- Steenwijk: 14 koopappartementen (voormalige bibliotheek)

- Steenwijk: 21 sociale huurappartementen (voormalige locatie Hotel De Gouden Engel)

- Steenwijk: 15 kavels in uitgifte voor realisatie vrijstaande woningen (Kornputkwartier)

- Steenwijk: Stedenbouwkundige opzet kwaliteitsslag Jan Steenstraat en omgeving

- Steenwijk: 6 sociale huurwoningen (Prins Bernhardstraat)

- Steenwijk: 12 sociale huurappartementen (De Vesting)

- Steenwijk: 12 sociale huurappartementen (Sluisweg)

- Steenwijk: 32 kavels in optie uitgegeven (Landgoed de Woldeberg; voorheen Eeserwold)

- Steenwijkerwold: 8 sociale huurwoningen (Sloop/nieuwbouw Gelderingen)

- Steenwijkerwold: Sloop/nieuwbouw sociale huurwoningen Blaankamp

- Oldemarkt: 15 sociale huurwoningen (voormalige locatie gemeentehuis)

- Oldemarkt: 2 woningen en 2 appartementen

- Blokzijl: 3 woningen (Prins Mauritsstraat)

- Giethoorn: Afronding Bodelaeke (14 appartementen en 4 vrijstaande woningen)

- Diverse transformaties & woningsplitsingen

- Kornputkwartier: 15 kavels voor vrijstaande woningen in uitgifte. En er wordt gewerkt aan een nieuwe stedenbouwkundige opzet voor het nog niet bebouwde deel. Archeologie en PFAS spelen belangrijke rol binnen de verdere ontwikkeling.

Driehoek links voormalig kazernegebouw: er wordt gewerkt aan een stedenbouwkundige opzet voor het realiseren van ca. 30-40 sociale huurwoningen.

- Betap/Crilux: Er wordt gewerkt aan een stedenbouwkundige opzet voor het realiseren van circa 215 woningen, waarvan circa 70 sociale huurwoningen.

Steenwijkerlwold

Verder zijn in andere kernen ontwikkelingen. Recent is de dorpsvisie Steenwijkerwold opgeleverd. (Sociale)woningbouwontwikkeling maakt een belangrijk onderdeel uit van deze visie. In een gezamenlijke werkgroep van inwoners, Woonconcept en gemeente, worden zowel de behoefte als de locaties in beeld gebracht.

Kuinre

Ondanks de COVID-19 beperkingen is het in de afgelopen periode gelukt om vanuit een werkgroep wonen samen met de inwoners van Kuinre de lokale behoefte in beeld te brengen. Vervolgstap is dat deze behoefte nu vertaald wordt naar een stedenbouwkundige opzet en bestemmingsplan voor de locatie Overhavendijk. Ook de stedenbouwkundige opzet wordt in samenwerking met de werkgroep wonen vormgegeven en besproken met de inwoners.

Eesveen

Voor Eesveen geldt voor wat betreft de COVID-19 beperkingen hetzelfde als Kuinre. Maar ook hier is het gelukt om in samenwerking met een werkgroep wonen en inwoners van Eesveen de lokale behoefte in beeld te brengen. Op dit moment is de werkgroep wonen samen met de eigenaar van de locatie Smithy’s Palace aan de slag om de in beeld gebrachte lokale behoefte te vertalen naar een eerste stedenbouwkundige opzet.

Heetveld

De Opstap in Heetveld is een vrijkomende schoollocatie, waarvoor zich een initiatiefgroep ouderen heeft gemeld bij de gemeente. Samen met deze initiatiefgroep wordt op dit moment gekeken naar een mogelijke invulling van de locatie, zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook wordt ook gekeken naar de wijze waarop het plaatselijk belang en inwoners van Heetveld worden betrokken.

Wanneperveen

Voor Wanneperveen geldt dat de behoefte in beeld is gebracht en dat op dit moment met een werkgroep wonen vanuit het dorp wordt gekeken naar locaties. Hiervoor zijn onder andere de twee vrijkomende schoollocaties De Wennepe en De Lisdodde in beeld. Ook wordt in samenwerking met de provincie gekeken of het gebied rond de toekomstige nieuwe schoollocatie kansen biedt voor woningbouw. Insteek voor dit moment is dat de locatie De Wennepe wordt ingezet voor starterswoningen.

Blokzijl

In Blokzijl zijn recent gesprekken gevoerd met de werkgroep wonen over woningbouwontwikkeling op de locaties Noordermaten 4 en een locatie van Wetland Wonen. Ook zijn er gesprekken gevoerd met een groep jongeren die graag in Blokzijl willen blijven wonen. De komende tijd wordt gezamenlijk toegewerkt naar een proces om ook hier woningbouw mogelijk te maken.

Vollenhhove

Met ingang van 1 juli loopt er, met inzet van een enquête, een behoefteonderzoek voor woningbouw in Vollenhove. Deze enquête is in samenwerking met een werkgroep wonen en Wetland Wonen tot stand gekomen. In de aanloop naar de enquête is voor de inwoners van Vollenhove een eerste digitale avond over het wonen georganiseerd. Eind september volgt, onder voorbehoud, live een tweede avond, waarbij de uitkomsten van de enquête worden gedeeld en waarbij gezamenlijk de vervolgstappen worden uitgezet om woningbouwo in Vollenhove mogelijk te maken.

Belt-Schutsloot

Voor Belt-Schutsloot geldt dat er lange tijd met de provincie is gesproken over woningbouwontwikkeling versus natuurwaarden. Waar in eerste instantie de mogelijkheden heel beperkt leken, blijkt nu wat meer ruimte te ontstaan. Hierdoor kunnen op korte termijn de gesprekken over de kwalitatieve invulling van woningbouw (welke woningen zijn nodig) weer worden opgestart.