Overzicht woningbouwplannen in Steenwijkerland is klaar

Jongeren in Wanneperveen hielden in juni 2021 een actie. Foto: Roel Kleine

Er is door vele inwoners lang op gewacht, maar nu is er een uitgebreid overzicht van woningbouwplannen in Steenwijkerland voor de komende jaren.

In het overzicht is te zien in welke kernen gebouwd wordt, hoeveel woningen er komen en of er een bestemmingsplanwijziging nodig is of niet. Wethouder Melvin Smit: „De komende 10 jaar moeten er 1.735 huizen bijkomen om in de lokale behoefte te voorzien. In diverse kernen. Dit overzicht, dat we twee keer per jaar actualiseren, geeft een goed beeld van wat er in onze gemeente gebeurt op het gebied van woningbouw. We delen het met de gemeenteraad, met de plaatselijk belangen en wijkorganisaties en het is voor iedereen in te zien op onze gemeentelijke website.”

Het overzicht is een werkdocument dat gebaseerd is op de Woonagenda die door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarin staat per kern wat de behoefte is aan nieuwe woningen. Wethouder Melvin Smit: „Je merkt dat iedereen snel wil bouwen. Dat begrijpen we. Ook wij willen dat die schop de grond in gaat. Zeker na een periode waarin we, vanwege de verwachte krimp, niet mochten bouwen. Als je het overzicht van woningbouwplannen bekijkt, zie je dat er op veel plekken plannen in gang zijn gezet. Van sociale huur- tot koopwoningen, ook voor starters en senioren. Maar we zijn er nog niet. En dus blijven we woningbouw aanjagen en stimuleren we initiatieven op dat gebied. Voor mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning is en blijft het belangrijk om zich in te schrijven bij een of meerdere woningcorporaties (voor Woonconcept is dat bij Thuiskompas en voor Wetland Wonen de Woningzoeker). Dat geeft daarnaast ook zicht op de vraag.”

Belangstellenden kunnen het overzicht vinden op www.steenwijkerland.nl/wonen .

Nieuws

menu