Participatie staat voorop tijdens Algemene beschouwingen (en deze voorstellen werden gedaan door de gemeenteraad): 'Nasleep crisis houdt nog wel even bezig'

De acht raadsfracties uit Steenwijkerland gaven dinsdagavond hun algemene beschouwingen op de Perspectiefnota (PPN). Waar veel fracties de nadruk op legden was participatie. En: wees behoedzaam en behoudend als het gaat om financiële uitgaven.

De eerste live gemeenteraadsvergadering after corona in het gemeentehuis aan de Vendelweg.

De eerste live gemeenteraadsvergadering after corona in het gemeentehuis aan de Vendelweg. Miriam Slomp-Dekkers

„De nasleep van de financiële crisis houdt ons nog wel even bezig”, vreest Miriam Slomp-Dekkers (VVD). „Laat het vitaliteitsfonds ook gelden voor initiatieven vanuit de bevolking om het leven weer te vieren (niet alleen voor verenigingen en stichtingen).”

Nieuws

menu