Plan natuurherstel Noordmanen onder vuur: 'Provincie heeft gevolgen onderschat'

De provincie Overijssel heeft de toekomstige gevolgen van natuurherstel in het gebied Noordmanen (tussen Nederland, Muggenbeet en Wetering) onderschat, zei Jan van Beekhuizen (CDA) tijdens de raadsvergadering dinsdagavond.

Rietsnijders aan het werk, maar straks niet meer in Noordmanen.

Rietsnijders aan het werk, maar straks niet meer in Noordmanen. Foto: Wilbert Bijzitter

Johan de Dood van Riettelersbedrijf De Dood uit Nederland maakte gebruik van het spreekrecht. „We zijn niet tegen de natuurherstelmaatregelen. Er is niet gekeken naar bedrijven, omdat de lijn van Natura 2000 gebied langs ons perceel gaat. De provincie beweert dat er geen effecten zijn voor omliggende bedrijven, maar die zijn er natuurlijk wel. Maar er staat geen schadevergoeding tegenover. We willen een oplossing op een redelijke en nette manier. Anders komt er een einde aan ons bedrijf van 7 generaties lang. We willen graag onze onderneming hier voortzetten. We zitten straks in een badkuip, laat ons alsjeblieft niet verzuipen”, vroeg hij aan de gemeenteraad.

‘Lange termijn perspectief’

Gerrit Haarman sprak in namens 9 bezorgde melkveehouders uit de Baarlinger polder. „We hebben 1700 stuks rundvee en zijn jonge ondernemers van 25 tot 55 jaar. Door de stijging van het waterpeil komen de ganzen, waardoor de weilanden nagenoeg onbruikbaar zullen worden. Denken dat gemeente zuinig moet zijn op diverse bedrijven. Eerder natuur, nu een tandje bij. Dit plan heeft grote gevolgen en bezorgt ons een onzekere toekomst. Het plan stamt uit 2017, maar door stikstofproblematiek is een en ander veranderd en is niet meegenomen in dit plan. Het is dus niet actueel. Kunt u ons helpen met een lange termijn perspectief voor onze familiebedrijven?”, vroeg hij aan de gemeenteraad.

Het college en de gemeenteraad van Steenwijkerland hebben in deze procedure een adviserende rol. De raad is niet blij met de gang van zaken tot nu toe met dit Provinciaal Inpassingsplan (PIP). „De bebossing zal toenemen, waardoor er geen ruimte is voor moerasvogels en er is geen oplossing om de voeten droog te houden. Er moet eerst een overeenkomst met de riettelers en grondeigenaren komen”, vond Helmich Ruitenberg (BuitenGewoon Leefbaar). „Inventariseer en zorg voor een goede regeling voor de gedupeerden”, was het advies van Jeroen van Duijvenvoorde (VVD). „Dit heeft gevolgen en de gedupeerden hebben recht op perspectief”, zei Steven Bunt (PvdA).

Onderschat

„Er is dus veel meer aan de hand dan de provincie ons wil doen geloven. De provincie heeft de gevolgen onderschat”, zei Jan van Beekhuizen (CDA). Volgens Ronald van Vlijmen (GroenLinks) „zitten er nogal wat open eindjes aan. In de stukken wordt het overleg als positief ervaren, maar wij horen andere verhalen. Wij zijn nog niet akkoord.” Gidion Hoorn (CPB): „De wethouder moet voor onze inwoners en ondernemers opkomen.” Volgens Henk Boxum (CU) missen de raadsleden nogal wat informatie. „Zeker als ons om advies wordt gevraagd. De verslagen van de gesprekken hebben ons niet bereikt. De provincie moet perspectief bieden. Zo niet, dan krijgt de provincie van ons een negatief advies.” Emmy Elgersma (D66) wil graag antwoorden op alle vragen van de belanghebbenden. „Mijn advies: de schade voor ondernemers beperken.”