Plan voor natuurverbetering De Wieden wordt voorlopig niet geschorst

Het plan voor de aanleg van een moerasgebied in het Leeuwterveld bij Sint Jansklooster wordt niet geschorst. Grondeigenaar Jack Plantinga, die tegen dit natuurproject is, trok vandaag zijn schorsingsverzoek bij de Raad van State in. De raadsvoorzitter maakte hem duidelijk dat dit verzoek toch zou worden afgewezen, omdat er geen urgentie is.

De grondeigenaar zegt dat de aanleg van het moerasgebied funest is voor de weidevogels die daar nu nog leven.

De grondeigenaar zegt dat de aanleg van het moerasgebied funest is voor de weidevogels die daar nu nog leven. foto: Janny Spijkerman

„De provincie heeft toegezegd dat er niet eerder dan in september 2022 wordt begonnen met het werk in dit gebied”, stelde de raadsvoorzitter. „U heeft geen spoedeisend belang.”

Vóór september volgend jaar zal de raad volgens haar al een definitief oordeel hebben gegeven over het plan van de provincie. Daar kan rustig op worden gewacht.

„Die toezegging hoor ik nu vandaag voor het eerst”, klaagde Plantinga. „Daarvoor moet ik nu naar de Raad van State in Den Haag komen. De provincie had wel even een belletje kunnen doen.” Volgens de raadsvoorzitter was het wel zijn eigen keuze.

Weidevogels

De grondeigenaar zegt dat de aanleg van het moerasgebied funest is voor de weidevogels die daar nu nog leven. „Volgens de provincie zelf hoort dit tot de rijkste weidevogelgebieden van het land.”

Maar de provincie ziet zelf geen probleem. Het Natura 2000 gebied De Wieden is aangewezen als Europees beschermd natuurgebied vanwege de bijzondere moerasvogels zoals de grote karekiet en de bruine kiekendief. Het Leeuwterveld wordt daarvoor nu meer geschikt gemaakt door de aanleg van het moerasgebied. Volgens de advocate van de provincie kunnen de weidevogels daar ook gewoon verder leven. „Dat bijt elkaar niet.”

De Raad van State zal waarschijnlijk over een half jaar een tweede zitting houden over dit omstreden plan. Dan komt ook de vraag aan de orde of Plantinga wel kan opkomen voor de weidevogels. Dat zou alleen kunnen als met de aantasting van de weidevogels ook zijn leefgebied wordt aangetast.

Op kilometers afstand

Volgens de provincie is dat niet aan de orde. Plantinga woont op kilometers afstand van het Leeuwterveld, aldus de advocate van de provincie. Maar Plantinga heeft wel gronden in het Leeuwterveld.