Plan voor woningbouw op locatie voormalige Zuiderschool in Giethoorn

De leegstaande Zuiderschool in Giethoorn.

De leegstaande Zuiderschool in Giethoorn. Foto: Google street view

Het college van burgemeester en wethouders wil de locatie van de voormalige Zuiderbasisschool in Giethoorn geschikt maken voor woningbouw.

Wethouder Melvin Smit: „Woningbouw op die locatie is een nadrukkelijke wens vanuit het dorp. Begrijpelijk, want er ligt een forse opgave als het om de bouw van nieuwe woningen in Giethoorn gaat.” Naast de keuze voor woningbouw, geeft het college aan kinderopvang Kaka de mogelijkheid om tot eind mei 2023 gebruik te blijven maken van twee lokalen van de school. De uitwerking van een plan voor woningbouw gebeurt samen met Gieters Belang en omwonenden.

Met de gerealiseerde nieuwbouw van basisschool De Punter, wordt de Zuiderbasisschool niet meer als schoolgebouw gebruikt. De afgelopen maanden is gekeken wat een nieuwe invulling voor de locatie zou kunnen zijn. Gieters Belang heeft zich in diverse gesprekken uitgesproken voor herontwikkeling van de locatie tot woningbouw. Wethouder Melvin Smit: „Dat sluit aan bij de Toekomstvisie Giethoorn én bij het woningonderzoek dat voorafgaand aan het opstellen van onze Woonagenda is gedaan. Daaruit blijkt dat er een grote behoefte is aan nieuwe woningen. Vooral voor starters en ouderen. De ruimte in Giethoorn is schaars. Dat betekent dat je ook moet kijken naar herontwikkeling van locaties zoals deze. Wat ons betreft leent deze locatie zich uitstekend voor een structurele invulling als woningbouwlocatie.”

Kinderopvang Kaka

Op dit moment maakt kinderopvang Kaka gebruik van twee leslokalen in de voormalige basisschool. Kaka had hiervoor de afgelopen jaren een overeenkomst met stichting Op Kop. Bij de overgang van de Zuiderbasisschool naar de nieuwe school De Punter, was het Kaka nog niet gelukt om nieuwe huisvesting te vinden. Inmiddels heeft Kaka een nieuw onderkomen gevonden. Die locatie moet nog wel geschikt gemaakt worden voor kinderopvang. Om Kaka die tijd te geven, biedt de gemeente de mogelijkheid tot uiterlijk 31 mei 2023 gebruik te blijven maken van de voormalige Zuiderbasisschool. Wethouder Melvin Smit: „Dat mes snijdt aan twee kanten, want zo blijft een deel van het gebouw gebruikt en daarmee beheerd.”