Plan voor woonzorggebouw tussen Kallenkote en Eesveen

De locatie waar het woonzorggebouw komt.

De locatie waar het woonzorggebouw komt. Foto: Google Street View

De gemeente Steenwijkerland wil meewerken aan een bestemmingsplanwijziging voor een perceel aan Gruttoweg 1 tussen Kallenkote en Eesveen. Hier komt een nieuw woonzorggebouw voor 13 bewoners met 24-uurszorg.

Er zijn twee percelen aan de Gruttoweg 1. De reguliere woning (voormalige bedrijfswoning) behoudt de woonbestemming en blijft in eigendom van de huidige eigenaar. Om op het andere perceel een woonzorggebouw mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig: van woonbestemming naar een maatschappelijke bestemming. Hierbij is het de bedoeling om de bestaande bebouwing van de voormalige veehouderij te saneren en hier een nieuw gebouw voor in de plaats te brengen. Het nieuwe woonzorg gebouw moet plaats bieden aan 13 bewoners. Er wordt 24-uurszorg verleend aan de bewoners door permanente aanwezigheid van in ieder geval één zorgmedewerker.

Het initiatief beoogt een grote afname van het totaal oppervlak aan verharding en bebouwing. Het huidige totale verharde oppervlak van 6416 m2 wordt teruggebracht naar 2888 m2. Dit is een afname van 3528 m2 (55%).

De gemeenteraad moet de wijziging nog goedkeuren. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen binnen gekomen. Daarom staat het als hamerstuk op de agenda van de politieke markt van dinsdag 28 maart en zal dan als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van dinsdag 4 april geplaatst worden.