Politieke fracties blij met positief saldo en er zijn nog wensen te over: Meer aandacht voor verduurzaming

Alle politieke fracties zijn blij dat de gemeente Steenwijkerland er financieel goed voorstaat (voor 2022 2 miljoen euro over) en dat de lokale lasten omlaag gaan (geen ozb-verhoging en verlaging afvalstoffen- en rioolheffing).

In januari 2020 verrichtte de gemeente metingen bij de Woldpoort. De CPB-fractie verwacht extra verkeer als de herontwikkeling van 't Gedempte Diep klaar is en diende een motie voor een integraal verkeersplan in.

In januari 2020 verrichtte de gemeente metingen bij de Woldpoort. De CPB-fractie verwacht extra verkeer als de herontwikkeling van 't Gedempte Diep klaar is en diende een motie voor een integraal verkeersplan in. Archieffoto: Wilbert Bijzitter

Toch zijn er nog wensen op gebied van wonen, verduurzaming en verkeer, waarvoor moties werden ingediend. Dat bleek dinsdag tijdens de behandeling van de programmabegroting 2022-2025. Wat betreft woningbouw zou BuitenGewoon Leefbaar graag willen zien dat de inwoners actief worden ingezet. „We denken aan lokale woningbouwcorporaties en vooral in de kleine kernen”, zei André Bus.