Pompen van visvriendelijke gemaal Leenders geplaatst

De aanleg van de pompen in het nieuwe gemaal Leenders aan de Zomerdijk in Wanneperveen is afgerond.

De aanleg van de pompen in het nieuwe gemaal Leenders aan de Zomerdijk in Wanneperveen is afgerond.

In het nieuwe gemaal Leenders aan de Zomerdijk in Wanneperveen zijn drie grote pompen geplaatst. Die zijn visvriendelijk en kunnen 165.000 liter water per minuut wegpompen. Naar verwachting wordt het gemaal Leenders eind volgende maand in gebruik genomen. Zo kan het Waterschap Drents Overijsselse Delta het waterpeil in het gebied ten noordwesten van Meppel beter regelen.

Dankzij de pompen in het gemaal kan het waterschap beter anticiperen op extremen in het weer, zoals flinke plensbuien of juist langdurige droge periodes. Het teveel aan water uit de polder Nijeveen Kolderveen wordt afgevoerd op het Meppelerdiep. De pompen zijn ontwikkeld om vismigratie door een gemaal mogelijk te maken. Er lag al een persleiding die is hergebruikt zodat vissen ongehinderd langs het gemaal kunnen zwemmen. Dit bevordert de vismigratie en is positief voor de visstand.

Duurzaam gemaal

Het waterschap wil met gemaal Leenders een monument voor de toekomst creëren. Het gebouw is ontworpen door een architect uit Meppel. Het wordt een karakteristiek pand, passend bij de historie van het gebied. Bij de bouw van dit gemaal is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Zo kiest het waterschap voor een robuust gebouw met een lange levensduur en wordt gebruik gemaakt van prefab geveldelen. Hiermee is de bouwtijd korter en daarmee de CO2-uitstoot minder. Aan de vogels is ook gedacht. In de gedeeltelijk open gevel komen nestkasten. De verwachting is dat met name zwaluwen hier gebruik van gaan maken.

Herinrichting Nijeveen Kolderveen

Gemaal Leenders is onderdeel van het project ‘Herinrichting polder Nijeveen-Kolderveen’. Met de aanpak van het gebied maakt het waterschap een goed functionerend en toekomstbestendig watersysteem in het landbouwgebied rondom de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen in Meppel. Het project krijg steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.