Positieve resultaten met dyslexiezorg op scholen Steenwijkerland

Uit de evaluatie van de proef blijkt dat de meeste kinderen erop vooruitgingen als het gaat om lezen en spellen (respectievelijk 87 procent en 97 procent). Foto: Shutterstock

Meer leesplezier en betere schoolprestaties. Dat zijn de positieve resultaten van de proef ‘dyslexiezorg op school’ waaraan de Steenwijkerlandse basisscholen van Accrete en Op Kop in samenwerking met de gemeente meedoen. Kinderen die vanwege ernstige dyslexie moeite hebben met lezen en spellen krijgen daarbij ondersteuning en begeleiding vanuit school en niet van een (zorg)aanbieder vanuit de jeugdhulp.

Wethouder Trijn Jongman: „Door het zo te organiseren kun je kinderen sneller en beter helpen. Dat blijkt ook uit de resultaten van de proef. Voor ons is dat reden om te zeggen: we gaan hiermee door. Het wordt onderdeel van onze manier van werken.” De proef om dyslexiezorg op school aan te bieden loopt vanaf 2020. De schoolbesturen krijgen daarbij – naast de verantwoordelijkheid voor het ondersteunen en begeleiden van kinderen met ernstige dyslexie – ook de financiële middelen van de gemeente om daar uitvoering aan te geven. „We hebben de proef de afgelopen tijd goed gemonitord met elkaar. Zien we vooruitgang bij spellen en lezen? Hoe ervaren de kinderen het zelf? Hebben ze bijvoorbeeld meer leesplezier? We hebben ook de ouders, leerkrachten en intern begeleiders gevraagd naar hun ervaringen. Dat alles bij elkaar levert een positief beeld op. Ook de schoolbesturen hebben aangegeven graag door te willen met deze werkwijze. Dat gaan we dan ook doen. Daarmee lopen we vooruit op de landelijke ontwikkelingen die er op dit gebied zijn”, aldus Jongman.

Evaluatie

Gedurende de afgelopen twee jaar kregen in totaal zo’n 75 kinderen dyslexiezorg op school. Uit de evaluatie van de proef blijkt dat de meeste kinderen erop vooruitgingen als het gaat om lezen en spellen (respectievelijk 87 procent en 97 procent). Dat is vergelijkbaar met de dyslexiezorg vanuit de jeugdhulp. Ook de ouders en leerkrachten/intern begeleiders gaven in meerderheid aan vooruitgang te zien bij de kinderen. Meer dan 70 procent van de kinderen vertelde meer leesplezier te hebben gekregen. Jongman: „Deze kinderen waren anders waarschijnlijk in de jeugdhulp terechtgekomen. In die zin levert de werkwijze ook een stuk efficiency op”.

Nieuws

menu