In 2020 zijn twee amfibieënpoelen op de Eese opgeschoond. Met een mobiele kraan werd het slib weggeschept en samen met de bladresten uit de poel op de kant gelegd.

Proef met fietsers op de Eese afgeblazen: mountainbikers niet meer welkom

In 2020 zijn twee amfibieënpoelen op de Eese opgeschoond. Met een mobiele kraan werd het slib weggeschept en samen met de bladresten uit de poel op de kant gelegd. Arian van Bree

Mag er wel of niet gemountainbiked worden op landgoed De Eese? Er heerst van oudsher een fietsverbod. Maar omdat er zoveel vraag was van fietsers werd de laatste drie maanden van 2020 een proef gehouden. Daar blijft het ook bij; fietsers zijn sinds begin van dit jaar niet meer welkom op het landgoed.

‘We kregen regelmatig berichten van wandelaars die overlast ondervonden van mountainbikers. Ze klaagden dat ze bijna van hun sokken werden gereden en de mountainbikers weinig rekening met hen hielden in het voorbijrazen’, vertelt Nandine van Karnebeek, directeur van landgoed De Eese.

Buiten de paden

‘Ook troffen we helaas vaak mountainbikers aan buiten de opengestelde paden. Dat zorgt voor verstoring van de natuur en soorten die er leven’. Jammer, vindt ze, omdat er juist fietsroutekaarten waren uitgegeven die heel duidelijk maakten waar wél gefietst mocht worden.

Een van de unieke aspecten van de Eese is de grote rust die er heerst in dit ongerepte natuurgebied. ‘We vinden het belangrijk om dit zo te houden en verzoeken mountainbikers voortaan weer uit te wijken naar andere mountainbike tracks in de omgeving. We zullen het fietsverbod op de Eese voortaan weer handhaven’.

De boa zal niet onmiddellijk naar zijn bonnenboekje grijpen (wat hij ook kan doen in het geval van loslopende honden en/of verkeerd parkeren), omdat er nu sprake is van een overgangsperiode. ‘Het mocht eerst even wel en nu weer niet; we willen mensen de tijd geven om te wennen’, aldus Van Karnebeek, die getracht heeft zoveel mogelijk fietsers (onder andere via de mountainbikeverenigingen in de regio) op de hoogte te stellen. ‘Ik begrijp de teleurstelling, maar dat weegt niet op tegen de verstoring van de flora en de fauna, en de overlast voor de wandelaars’.

Tikkie

De familie van Karnebeek zoekt naar manieren om zoveel mogelijk mensen van het bos te laten genieten en tegelijkertijd ook extra geld in het laadje te krijgen. Dit om minder afhankelijk van - onzekere – subsidies te zijn. Om hier meer ruchtbaarheid aan te geven werden vorig najaar informatieborden geplaatst met een qr-code, waarmee bezoekers van het landgoed gemakkelijk een ‘tikkie’ konden doen met hun telefoon. ‘Een laagdrempelige manier om ons steunen bij het beheer van het landgoed’, aldus Nandine. ‘In het begin zijn we regelmatig bij de borden gaan staan, om met bezoekers in gesprek te komen. De mensen vonden het een sympathiek initiatief. Leuk is dat de tikkies gewoon blijven doorlopen. Het zijn bescheiden bedragen, maar dat maakt niet uit. Het is wel een teken dat mensen ons een warm hart toedragen als ze een bijdrage doen of een wandelkaartje kopen’.

Onderhoud van de lanen en het bos

De familie maakt geen winst bij het beheer van de Eese, ‘en als er eens iets overblijft gaat dat direct naar het landgoed’.

De donaties worden onder andere besteed aan het onderhoud van de lanen en het bos. Zo worden bomen met en mindere kwaliteit of gezondheid weggehaald uit het bos om meer ruimte te creëren voor andere bomen en zo de groei te stimuleren, Dit zorgt er weer voor dat het bos beter bestand is tegen stormen en aantasting door insecten. Het gaat dan om klimaatbestendige boomsoorten als Boomhazelaar, - Zoete Kers, Thuja, Mispel en Notensoorten. Deze soorten worden gemengd in het basisbos met boomsoorten als eik, beuk, douglas, lariks, en fijnspar.

Adopteer een stukje bloemrijk grasland

De bloemrijke velden die in de lente over het hele landgoed verspreid liggen, zijn de meest in het oog springende stukjes natuur van de Eese. Er bloeit van alles, van korenbloemen en klaprozen tot zeldzame orchideeën soorten. Ook weer belangrijk voor bijen en vlinders.

‘We hebben gemerkt dat mensen graag een bijdrage willen geven voor het beheer van deze velden’, vertelt Nandine van Karnebeek. ‘Omdat het enthousiasme zo groot bleek, is het nu ook mogelijk om 250 vierkante meter bloemrijk grasland te adopteren. In de lente krijgen alle ‘adoptieouders’ een uitnodiging om op hun geadopteerde veld een mooi Eese boeket te plukken’.

Herstel van de heide

De heide, een van de meest karakteristieke en geliefde plekken op de Eese, is het leefgebied van zeldzame reptielensoorten als de gladde slang en de zandhagedis, en amfibieën als de bruine kikker en de rugstreeppad. Het beschermen en vergroten van de biodiversiteit is essentieel voor het behoud van de heide en alle soorten flora en fauna die er bloeien en groeien.

In 2020 is begonnen met het herstel van de delen van de heide waar het bos over de heide heen aan het woekeren was. ‘Het resultaat is dat de heide zich weer herstelt en zich prachtig ontwikkelt. Dit jaar gaan we verder met het verwijderen van ongewenst opschot van met name de agressieve exoot de Amerikaanse vogelkers’.

Libelle- en salamanderpoelen opschonen

Op de Eese liggen 25 libelle- en salamanderpoelen. Vorig jaar zijn twee amfibiepoelen opgeschoond. Met een mobiele kraan werd het slib weggeschept en samen met de bladresten uit de poel op de kant gelegd. Dit bleef enkele dagen liggen, zodat alle reptielen, amfibieën en insecten de kans kregen om eruit te kruipen. Het streven op de Eese is om elk jaar minstens één poel helemaal op te schonen.

Rondleidingen

Een andere wens is om rondleidingen over het landgoed te organiseren. ‘Als de coronacrusis beter onder controle is, willen we daar mee gaan beginnen, we hebben alvast een eerste datum gepland: zondag 18 april van 10.00 tot 12.00 uur, een cultuurhistorische rondleiding onder leiding van Harry Bouwman. ‘

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@deese.nl (onder voorbehoud dus).