Protestantse gemeente wil gastvrij zijn; Regenboogvesper in kerk Kuinre

De twee organisatoren van de Regenboogweek in de kerk van Kuinre. Foto: René Wiegmink

De Regenboogvesper in de Protestantse Kerk in Kuinre op woensdagavond 13 oktober is één van de vele activiteiten tijdens de Regenboogweek Steenwijkerland.

Jeugdouderling Willeke Brouwer en Herald Nobel van Stichting Regenboog Steenwijkerland hebben, in overleg met pastor Jolanda Molenaar uit Steenwijk, invulling aan de vesper gegeven. Laatstgenoemde zal voorgaan tijdens de avondviering, waarvan het thema ‘water’ is. „Haar mediatie gaat over Jona, zijn worsteling met God en de tweede kans die hij krijgt. Hierin zullen veel LHBTIQ’ers zich herkennen,” denkt Nobel.

Het thema past volgens Brouwer ook prima in het voormalige Zuiderzeestadje. Ze wijst daarbij naar de met vochtkringen getekende muur van de consistorie als gevolg van de vele overstromingen. Elly Zuiderveld, een goede vriendin van Brouwer, komt een aantal liederen zingen. Organist Evert-Jan de Graaf uit Emmeloord zal haar begeleiden. Nobel zal Born thuis way van Lady Gaga ten gehore brengen. Het thema ‘water’ komt ook aan de orde in de andere roze viering tijdens de Regenboogweek. Die is op zondag 10 oktober in de Doopsgezinde Kerk van Steenwijk. Daar zal Molenaar spreken over Jacob, die bij de rivier de Jabbok streed met God.

Regenboogmensen

Het idee voor de vesper komt van Nobel. Hij woont samen met zijn man pal tegenover de Protestantse Kerk in hartje Kuinre. Een paar maanden geleden stapte hij op overbuurvrouw en jeugdouderling Willeke Brouwer af. „Zou het niet leuk en zinvol zijn om de kerk van Kuinre te betrekken in de Regenboogweek?” zei hij tegen haar. Brouwer stond wel open voor dat idee. „Ik weet dat regenboogmensen in veel kerken nog niet welkom zijn of door kerkmensen beschadigd zijn. Als ouderling voel ik me verantwoordelijk dat wij als gemeenschap eens een positief geluid laten horen en hen moeten verwelkomen,” reageert ze. Als zij het over ‘regenboogmensen’ heeft bedoelt ze trouwens LHBTIQ’ers, dus lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgender personen, intersekse personen en queer personen.

Primeur

Brouwer brengt vervolgens het idee van een regenboogvesper tijdens een kerkenraadsvergadering ter sprake. Dat leverde volgens haar een leuk en open, maar toch ook wat ongemakkelijk gesprek op. Een roze viering heeft immers nog nooit plaatsgevonden in het in 1678 gebouwde kerkje en evenmin is hier ooit een huwelijk ingezegend tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. „Wat willen ‘zij’ dan gaan doen?” merkt een lid op. Brouwer denkt dat de spreker argwanend reageerde omdat hij, en veel mensen met hem, de link leggen met de gaypride in Amsterdam. Als Brouwer uitlegt dat de Stichting Regenboog een dienst voor ogen heeft van bezinning en reflectie laat de kerkenraad haar gereserveerdheid varen. „We moeten dat maar gaan doen, want we willen gastvrij zijn,” laat de kerkenraad een week later weten. Nobel reageert opgetogen. „Ik vind het fijn dat de kerkenraad onze vraag in openheid en eerlijkheid heeft besproken en ook haar huiver heeft benoemd. Het is heel bijzonder dat de vesper hier kan plaatsvinden, daarmee heeft de kerk een primeur.”

Gaypride

Nobel denkt dat de vesper ook kerkleden in contact kan brengen met LHBTIQ‘ers uit hun omgeving en zich zo een ander beeld van hen kunnen vormen dan zoals zij hen zien op de gaypride. „Wij zijn ook hele gewone mensen, als mijn man en ik in oude kleren aan het tuinieren zijn, geeft dat ook een beeld van twee homo’s,” geeft hij als voorbeeld. Hij woont sinds vier jaar in Kuinre en voelt zich geaccepteerd in de dorpsgemeenschap. „Maar dat wil niet zeggen dat er geen winst meer is te behalen,” benadrukt hij. „Als jongetjes hier in het dorp niet van de brug durven springen, dan worden ze voor ‘homo’ uitgescholden.” Nobel erkent dat LHBTIQ‘ers in Steenwijkerland dezelfde rechten hebben als andere mensen, maar nog niet altijd dezelfde ruimte ervaren. „Ik zou naar een wereld willen gaan, waarin niemand zichzelf meer hoeft te censureren en ook LHBTIQ‘ers hand in hand op straat durven lopen.”


De Regenboogvesper op woensdag 13 oktober in de Protestantse Kerk in Kuinre aan de Hendric de Cranestraat 41 begint om 19.30 uur. Iedereen is welkom. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar verder te praten. De Regenboogvesper maakt deel uit van de Regenboogweek van 10 tot en met 17 oktober. Andere activiteiten zijn onder meer een talkshow, borrel, film en maaltijd.

Kijk voor het volledige programma op www.regenboogsteenwijkerland.nl.


Nieuws

menu