PvdA maakt zich zorgen over ruimte op het energienet

De fractie is dan ook benieuwd wat de stand van zaken ten aanzien van de ruimte op het energienet in Steenwijkerland is en in welke mate er sprake is van een beperkte ruimte of capaciteit.  ANP

De gemeente Steenwijkerland zet stimuleringsmaatregelen in om inwoners te bewegen zonnepanelen op hun dak te leggen om op die manier een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Nu er steeds meer aanspraak wordt gedaan op het energienet (door onder andere grootschalige energieopwekking) maakt Steven Bunt van de PvdA-fractie zich zorgen of de (terug)levering van de inwoners van Steenwijkerland hierdoor in gevaar komt.

Ook maakt de fractie zich zorgen of energiecoöperaties hierdoor genoeg ruimte krijgen om meer inwoners te laten aansluiten.

De fractie is dan ook benieuwd wat de stand van zaken ten aanzien van de ruimte op het energienet in Steenwijkerland is en in welke mate er sprake is van een beperkte ruimte of capaciteit.

Daarnaast heeft Steven Bunt namens de fractie bij het college gevraagd of de gemeente kan garanderen dat wanneer inwoners zonnepanelen op hun dak leggen, zij optimaal gebruik kunnen (blijven) maken van die investering in termen van (terug)levering van energie en of men risico’s ziet door de beperkte capaciteit voor energiecoöperaties om verder uit te breiden met zonnepanelen op daken. „Het zou mooi zijn als inwoners, zowel individueel als in coöperatievorm een eventuele voorrangspositie zouden kunnen krijgen”, zegt Steven Bunt.

Nieuws

menu