ROVA stopt met inzameling van oud papier met behulp van vrijwilligers; 10 verenigingen en scholen in Steenwijkerland zijn de dupe

OPA was al per 1 januari 2021 noodgedwongen om te stoppen.

OPA was al per 1 januari 2021 noodgedwongen om te stoppen. Archieffoto Sieb van der Laan

ROVA stopt per 1 januari 2022 met de huis-aan-huis inzameling van oud papier met achterladers met behulp van vrijwilligers. Dat heeft consequenties voor 10 inzamelende verenigingen / scholen in de gemeente Steenwijkerland.

Al eerder stopte OPA (Oud Papier Actie) in Steenwijk door het besluit van ROVA. De overweging hierbij is om vrijwilligers niet meer te willen blootstellen aan de met deze wijze van inzameling gepaard gaande risico’s.

Passend eerbetoon

In de tussenliggende periode hebben er een tweetal gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van OPA en de gemeente Steenwijkerland. De conclusie was dat de geboden alternatieven geen structureel karakter kennen of niet passend zijn met de doelstellingen van OPA. Afgesproken is dat in de afsluitende najaarsvergadering van OPA er namens de gemeente Steenwijkerland een passend eerbetoon wordt aangeboden aan de vrijwilligers van OPA voor haar inspanningen in de afgelopen 60 jaar.

Vanaf januari 2021 wordt de inzameling OPK in Steenwijk uitgevoerd door SUEZ met eigen personeel met de inzet van een zogenaamde achterlader. „Na aanloopproblemen wordt de inzameling naar tevredenheid uitgevoerd”, zegt een gemeentewoordvoerder.

ROVA stopt in haar gehele verzorgingsgebied met vrijwilligers

Recent heeft de gemeente een brief ontvangen van ROVA waarin ze heeft aangegeven om in haar gehele verzorgingsgebied per 1 januari 2022 te stoppen met de huis-aan-huis inzameling van oud papier en karton met achterladers met behulp van vrijwilligers. „Wij betreuren deze ontwikkeling, omdat er een einde komt aan de jarenlange gewaardeerde inzet van vrijwilligers”, zegt een gemeentewoordvoerder.

Het besluit om te stoppen met inzameling met achterladers met behulp van vrijwilligers heeft directe gevolgen voor 10 inzamelende verenigingen/scholen.


Dat zijn:

Looft den Heer, Belt-Schutsloot;

VV Blankenham;

Jeugdwerk Blokzijl;

OBS De Rolpaal, Blokzijl

OBS De Noorderschool, Giethoorn

OBS Zuiderbasisschool, Giethoorn;

P.C.B.S. Eben-Haëzer, Ossenzijl;

Christelijke Muziekvereniging Soli Deo Gloria, Sint Jansklooster;

De Lisdodde, Wanneperveen;

Fanfare De Wieden, Wanneperveen.

Er volgt nog een brede discussie

Er vindt onderzoek plaats naar de wijze waarop de inzameling van OPK na 1 januari 2022 georganiseerd kan worden. Dit onderzoek richt zich primair op het inzamelgebied van de 10 inzamelende verenigingen / scholen en secundair op de inzameling van OPK in geheel Steenwijkerland. Een voorstel hierover zal in de loop van dit jaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Daarnaast volgt nog een brede discussie over inzameling van oud papier in Steenwijkerland.