Raad akkoord met stijging gemeentelijke lasten

De totale woonlasten (onroerende-zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing) voor inwoners van Steenwijkerland stijgen in 2023 met gemiddeld 0,8 procent. De gemeenteraad is dinsdagavond akkoord gegaan met de verhogingen.

Het gemeentehuis aan de Vendelweg.

Het gemeentehuis aan de Vendelweg. Foto: Archief Wilbert Bijzitter

Ondanks dat de inflatie in het afgelopen jaar enorm is gestegen, handhaaft de gemeente Steenwijkerland een inflatiecorrectie van 0,8 procent. De verhoging geldt dus voor onroerende-zaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing (216,11 euro per huishouden ten opzichte van 214,36 euro in 2022) én leges. Voor wat betreft de rijbewijzen en de reisdocumenten worden de maximum tarieven gehanteerd.