Raad beslist tot minder lastenverzwaring: geen verhoging OZB

De inwoners van Steenwijkerland worden gecompenseerd met betrekking de OZB-stijging van de afgelopen twee jaar.

Aanleiding van het amendement is een motie die in november 2019 is aangenomen. Daarin wordt het college opgeroepen om een beperking van de lastenverzwaring als er ruimte in de begroting is. „De huidige financiële situatie biedt nu de ruimte om uitvoering te geven aan de motie..”

Aanleiding van het amendement is een motie die in november 2019 is aangenomen. Daarin wordt het college opgeroepen om een beperking van de lastenverzwaring als er ruimte in de begroting is. „De huidige financiële situatie biedt nu de ruimte om uitvoering te geven aan de motie..” Archieffoto: Wilbert Bijzitter

De VVD, BGL, ChristenUnie en PvdA dienden dinsdagavond tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2021-2025 een amendement in. „Het zijn nota bene alle coalitiepartijen. Is hier sprake van achterkamertjespolitiek”, vroeg Emmy Elgersma (D66). „Nee hoor. Coalitiepartijen mogen elkaar opzoeken en op zoek gaan naar de gemeenschappelijke deler. Dat is een normale zaak”, verdedigde André Bus (BGL).

Aanleiding van het amendement is een motie die in november 2019 is aangenomen. Daarin wordt het college opgeroepen om een beperking van de lastenverzwaring als er ruimte in de begroting is. „De huidige financiële situatie biedt nu de ruimte om uitvoering te geven aan de motie”, aldus André Bus. „Dit is met verstand teruggeven”, zei Henk Boxum (ChristenUnie). „Een verantwoordelijke zet”, zei Steven Bunt (PvdA). Ook CPB, D66 en CDA stemden voor het amendement. Ronald van Vlijmen (GroenLinks) stemde tegen: „Dit is een sigaar uit eigen doos. Een eenzijdige korting op belasting.”

De OZB wordt nu niet trendmatig met 1,7% verhoogd, maar blijft op de 0-lijn, wat feitelijk een verlaging van de lokale lasten is.