Raad beslist tot minder lastenverzwaring: geen verhoging OZB

De inwoners van Steenwijkerland worden gecompenseerd met betrekking de OZB-stijging van de afgelopen twee jaar.

Steenwijkerland heeft de WOZ-administratie aangepast en krijgt weer drie sterren.

Steenwijkerland heeft de WOZ-administratie aangepast en krijgt weer drie sterren. Archieffoto: Wilbert Bijzitter

De VVD, BGL, ChristenUnie en PvdA dienden dinsdagavond tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2021-2025 een amendement in. „Het zijn nota bene alle coalitiepartijen. Is hier sprake van achterkamertjespolitiek”, vroeg Emmy Elgersma (D66). „Nee hoor. Coalitiepartijen mogen elkaar opzoeken en op zoek gaan naar de gemeenschappelijke deler. Dat is een normale zaak”, verdedigde André Bus (BGL).

Nieuws

menu