Raad wil maatregelen tegen wolf. Helmich Ruitenberg (BGL): 'Vee binnenhouden is omgekeerde wereld'

De meerderheid van de gemeenteraad van Steenwijkerland wil maatregelen om de wolf te weren. Hiervoor moet het college van B&W met omringende gemeenten bij provinciebesturen aandringen op de uitbreiding van subsidiemogelijkheden aan dierenhouders voor wolfwerende maatregelen.

De wolf

De wolf Foto Pixabay.nl

Mocht de wolvenpopulatie in Nederland in dit tempo blijven groeien, dan zou volgens een meerderheid van de raad van Steenwijkerland de Europese Commissie de beschermde status van de wolf opnieuw moeten bekijken. Dinsdag werd hiervoor een motie van CPB en BGL aangenomen. De fracties van CDA en VVD stemden in.

Nieuws

menu