Raadsmeerderheid voor RES 1.0, maar windmolens niet afgeserveerd. Wethouder Bijl: ‘Wind gaat zeker een issue worden’

Een meerderheid van de raad van Steenwijkerland schaart zich achter het bod van de gemeente in de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0. CDA, CPB en Groen Links stemden dinsdagavond tegen.

De optie windenergie komt in het bod van de gemeente Steenwijkerland in de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 niet aan de orde.

De optie windenergie komt in het bod van de gemeente Steenwijkerland in de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 niet aan de orde. Foto: Streekredactie

Grote afwezige in deze RES is windenergie. Wethouder Tiny Bijl zegde wel toe windmolens in de toekomst niet uit te sluiten. „Wind gaat zeker een issue worden. Als er goede plannen komen die breed gedragen worden, worden die zeker besproken”.

Emmy Elgersma (D66) benadrukte dat Steenwijkerland er niet komt met alleen zonnepanelen op daken. „We zijn er nog lang niet, hebben nog maar 4 procent van de doelen gerealiseerd. We hebben wind nodig. Als ik op de Beulaker vaar en ik zie aan de horizon de windmolens in de Noordoostpolder dan ik daar best blij naar kijken”.

‘Wat doen de bedrijven aan energiebeparing?’

Emmy Elgersma kwam met een motie om te laten inventariseren hoe het zit met de daken van de bedrijven in Steenwijkerland. „Wat hebben ze gedaan aan energiebesparingsmaatregelen? Wat hebben ze nodig voor eigen gebruik en hoeveel kunnen ze afdragen?”

Een meerderheid van de fracties oordeelde dat een groot deel van deze informatie al beschikbaar is, via de Business Club en LTO, waarop ze de motie weer introk.

Wat ze wel bereikte is dat ze steun kreeg van ChristenUnie om die gegevens dan ook breder bekend te krijgen: ‘Hoeveel daken willen ondernemers voor eigen gebruik, en hoeveel zijn er nog beschikbaar voor het RES bod? Ik heb die informatie niet, maar zou wel meer duidelijkheid over de mogelijkheden van zon op dak willen’, zei Jantina Drijfhout.

Elgersma ziet het liefst een combinatie van wind en zon op één geschikte plek. ‘We kunnen niet zeggen ‘Not in my backyard. Dan komt er niets van de grond’.

CDA: Kijk naar Achterhoeks model

Jan Vredenburg (CDA) kwam met de tip eens te kijken naar het zogeheten Achterhoekse model, onder het motto ‘Duurzame stroom uit eigen streek’. Verschillende Achterhoekse gemeenten kiezen ervoor om niet aan te besteden bij marktpartijen, maar in te besteden bij het eigen energiebedrijf. Een groene energiemaatschappij voorziet daar vijfduizend gemeentelijke aansluitingen (zoals gemeentehuizen, zwembaden, sportparken, buurthuizen en openbare verlichting) van stroom.

‘Windmolens lastig in deze natuurrijke gemeente’

Jeroen van Duijvenvoorde (VVD) benadrukte dat Steenwijkerland niet over één kam geschoren mag worden met andere Overijsselse gemeenten: „Omdat dit een bijzonder natuurrijke gemeente met veel toerisme is, wordt ruimtelijke inpassing van windmolens hier bijzonder moeilijk”.

‘Gemeente moet meer zelf de regie nemen’

De CPB is fel tegen zonnepanelen op landbouwgrond. ‘Hoe kun je met deze RES instemmen? 3 tot 4 doelen die hier in genoemd worden wil Steenwijkerland sowieso niet’, betoogde Gidion Hoorn.

Volgens Groen Links is er geen tijd te verliezen als het gaat om overstappen op duurzame energie. Maar dan wel zonnepanelen op daken, parkeerplaatsen en geluidswallen, en bij uitzondering op (landbouw)grond. „Voorwaarden zijn dat de opbrengsten eerlijk verdeeld worden en de natuurwaarden gerespecteerd worden. Dat is nu niet het geval.” Om dit te bereiken zou de gemeente zelf meer de regie moeten nemen, vindt hij, in plaats van dat over te laten aan grote marktpartijen.

Groen Links toonde zich bereid samen met BGL te willen gaan werken aan het energieneutraal maken van een buurtschap/wijk ergens in Steenwijkerland.