Rechtswinkel heeft forse stijging cliënten in 2022

Overleg in de Rechtswinkel. Foto: Aangeleverd

De Rechtswinkel Steenwijk heeft in 2022 een stijging van bijna 20% van het aantal cliënten met vragen gehad. Werden er in 2021 nog 600 adviezen verstrekt , in 2022 was dat gestegen naar 711. De Rechtswinkel kijkt dan ook tevreden terug op een goed jaar met veel gegeven gratis juridisch advies.

Alleen in de maand januari was het bureau nog voor fysieke spreekuren gesloten vanwege de coronamaatregelen. Wel waren er in die maand mogelijkheden om adviezen te geven per mail of telefonisch. Voor financiële vragen op het gebied van belastingen en toeslagen is dat altijd moeilijk, omdat een persoonlijk contact vaak beter werkt. Dit was de rest van het jaar wel mogelijk waardoor een deel van de stijging ook is te verklaren. Bij de juridische vragen kwamen vooral 3 sectoren/onderdelen vaak naar voren: personen & familierecht, arbeidsrecht en huur/kooprecht bij woningen. Bij het huurrecht hebben de problemen bij flat De Vijverhof extra aandacht gehad. Daarnaast vragen over consumentenrecht, strafrecht, financiën, burenruzies of andere vragen.

Vaak is het advies van de Rechtswinkel voldoende, maar bij complexere zaken of zaken die langdurig zijn (bijvoorbeeld rechtszaken), wordt doorverwezen naar een pool van deskundige advocaten, notarissen mediators, deurwaarders, Sociaal Werk De Kop en andere organisaties.

De meeste cliënten kwamen uit de gemeente Steenwijkerland (circa 2/3e). De overige cliënten kwamen hoofdzakelijk uit de omliggende gemeenten zoals Meppel, Westerveld of Weststellingwerf. De gemeente Steenwijkerland is dan ook de grote financier van de Rechtswinkel, waarbij opgemerkt wordt dat ook Westerveld een kleine bijdrage geeft. De Rechtswinkel is gehuisvest bij Sociaal Werk De Kop, waar ook nauw mee wordt samengewerkt.

Het jaarverslag 2022 van de Rechtswinkel is op te vragen bij de Rechtswinkel, via de mail: of via 06-30717904. Hierin wordt uitgebreid beschreven wat de aard van de vragen van 2022 was.

Spreekuren

De spreekuren van de rechtswinkel zijn op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Ook is de rechtswinkel dan telefonisch bereikbaar. Vragen kunnen eveneens per mail gesteld worden. Iedere maandagochtend is er de mogelijkheid hulp te krijgen bij belastingvragen. Dit bij voorkeur op afspraak, om lang wachten te voorkomen. De Rechtswinkel is op zoek naar nieuwe vrijwillig juridisch adviseurs, om de spreekuren in de toekomst te kunnen blijven borgen.

De Rechtswinkel is gevestigd aan Stationsplein 10 in Steenwijk. Voor meer informatie: 06-30 71 79 04, www.rechtswinkelsteenwijk.nl of rechtswinkel@sociaalwerkdekop.nl .

Nieuws

menu