Regenboog Manifest overhandigd aan burgemeester Rob Bats

Ronald Bakker overhandigt het manifest aan burgemeester Rob Bats.

Ronald Bakker overhandigt het manifest aan burgemeester Rob Bats. Foto: Martijn Bijzitter

Ronald Bakker van Stichting Regenboog Steenwijkerland heeft dinsdagavond tijdens de raadsvergadering het Regenboog Manifest Steenwijkerland aan burgemeester Rob Bats overhandigd.

Herald Nobel sprak namens de Stichting Regenboog de raadsleden toe. „Dit moment is ongemakkelijk als je ziet wat er in Oekraïne gebeurt, waar de rechten van inwoners worden geschonden. Zo’n manifest, is dat nog wel nodig? Is de strijd niet gestreden? Ja, het manifest is nodig, omdat de positie van LHBTIQ+ers niet gelijk is, Ook in Steenwijkerland. De strijd is nog niet gestreden. Homo is nog altijd een scheldwoord. Hand in hand lopen is niet zonder risico. We willen dat pesten en schelden stopt.”

Alle politieke partijen in de gemeenteraad van Steenwijkerland hadden eerder hun handtekening onder het Regenboog Manifest Steenwijkerland 2022 gezet. In het plan staan 9 punten ter verbetering van de sociale positie en emancipatie van LHBTIQ+ers in Steenwijkerland. Zoals veiligheid op straat, aandacht voor diversiteit in het onderwijs en een inclusieve werkomgeving. Met de handtekening roepen de partijen het nieuwe college, dat ontstaat na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, op beleid te maken en een aantal maatregelen te nemen.

Niet achterover leunen

De 9 punten in het Regenboog Manifest Steenwijkerland 2022 hebben onder andere. betrekking op het aanpakken van discriminatie, het bevorderen van acceptatie op scholen, veilig kunnen sporten, het creëren van een inclusieve werkomgeving en aandacht voor ouderen. ‘Homo’ wordt nog veel te vaak gebruikt als scheldwoord op school of in de sportkantine. Oudere LHBTIQ+ers zijn vaker eenzaam dan hun hetero leeftijdsgenoten. Transgenders worden niet begrepen, uitgescholden of buitengesloten. En veel te veel jongeren worstelen nog altijd als ze ontdekken dat ze ‘anders’ zijn. „Qua rechten zijn we in Nederland al heel ver, maar dat betekent nog niet dat we nu achterover kunnen leunen. En daar is de politiek, samen met onze stichting, aan zet”, aldus Stichting Regenboog Steenwijkerland.

Concrete maatregelen

In het Regenboog Manifest Steenwijkerland staan concrete maatregelen die de gemeente kan nemen om de positie van LHBTIQ+ers te verbeteren. Zoals met de scholen bespreken op welke wijze ze uitvoering geven aan de wet burgerschapsonderwijs. In deze nieuwe wet is onder andere vastgelegd dat scholen kinderen en jongeren begrip en respect bijbrengen voor verschillen in seksuele oriëntatie (op wie je valt) en gender oriëntatie (hoe je jezelf ziet). Ook moet duidelijker worden waar inwoners terecht kunnen als zij gediscrimineerd worden, op welke grond dan ook. En kan de gemeente zelf de communicatie met haar inwoners ook op verschillende punten nog verbeteren.

Het manifest krijgt een plekje in het gemeentehuis.