Rietsnijders Johan en Yfke de Dood planten 1000 stuks meidoorn, sleedoorn en hondsroos in Nederland: 'Fijn voor de toeristen én de vogels'

Rondom de Kooi van Pen, waar de veenmosrietlanden en de trilvenen zijn dichtgegroeid, voert Staatsbosbeheer een stuk natuurherstel uit. Dit gebeurt in opdracht van de provincie Overijssel. Hierdoor kan het veenmosrietland en trilveen zich herstellen. Verder past SBB op sommige plekken het beheer aan. Daardoor kunnen zeldzame planten weer leven en neemt de biodiversiteit toe. Ook rietsnijders annex natuurbeheerders Johan en Yfke de Dood helpen mee met het planten van nieuwe struiken.

Rietteler Johan de Dood en zoontje Joey planten de eerste bomen.

Rietteler Johan de Dood en zoontje Joey planten de eerste bomen. Foto: Wilbert Bijzitter

Om het veenmosrietland en het trilveen te kunnen herstellen was het nodig om de struiken en zaadbomen te verwijderen, zodat er goed gemaaid en beheerd kan worden.

Nieuws

menu