Riettelers Wieden-Weerribben stevig benadeeld door subsidie Chinees riet

Krijgen de riettelers in Weerribben-Wieden steun? Archief Wilbert Bijzitter

Voor het dekken van een dak met Chinees riet kan sinds eind februari een subsidie worden aangevraagd. Dat kan niet voor Nederlands riet. Dit benadeelt riettelers in de Weerribben-Wieden. Ook zij moeten subsidie krijgen, vindt een aantal politici.

In het Nederlandse vakblad voor Nederlandse riettelers is aangegeven dat er een subsidieregel is ingesteld vanuit het Rijk voor Chinees riet ter hoogte van 30 euro subsidie per m2. Dit vanwege de aangetoonde isolatiewaarde.

Hierover hebben politici schriftelijke vragen gesteld. André Bus van BuitenGewoon Leefbaar: „Die waardering voor riet als isolerend natuurlijk bouwmateriaal valt te waarderen. Helaas geldt die regeling nog niet voor Nederlands riet. Dat valt niet uit te leggen. Nederlands riet heeft eveneens een goede isolerende werking en wordt bovendien lokaal geproduceerd en geoogst. Hetgeen veel CO2 bespaart door kortere afstanden tot de Nederlandse markt. Het marktvoordeel voor Chinees-riet uitgaande van 100m2 dakbedekking is maar liefst 3.000 euro ten opzichte van Nederlands-riet. Daarmee komt de afzet van Nederlands-riet in de verdrukking. Dit ondermijnt verantwoord beheer en onderhoud van onze rietvelden in het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Het draagt bij aan het verlies van lokale werkgelegenheid, het verdwijnen van onze eigen rietcultuur en verslechtering van de leefbaarheid”, zegt André Bus.

Hij vraagt aan het college van burgemeester en wethouders of die van mening is dat Nederlands riet ook 30 euro subsidie per m2 dakbedekking behoort te krijgen. En dat dit zo spoedig mogelijk moet worden geregeld in Den Haag. „Omdat onze riettelers anders per direct in de problemen komen door oneigenlijke concurrentie en dit te koste gaat van de werkgelegenheid en leefbaarheid in onze kernen en het beheer en onderhoud van ons Nationaal Park Weerribben-Wieden.”

Hij vraagt ook „dat we dit als gemeente samen met onze riettelers, de Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden, Regio Zwolle en alle andere mogelijke partners bij de Nederlandse regering onder de aandacht moeten brengen.”

Ook provincie gevraagd

Ook ChristenUnie Overijssel is bezorgd en hoopt dat het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel deze situatie kan verbeteren voor de eigen rietsnijders. Fractievoorzitter Renate van der Velde heeft daarom vragen gesteld. „In De Weerribben en De Wieden verrichten de rietsnijders belangrijk werk qua natuurbeheer, maar ook vanuit het oogpunt van toerisme”, motiveert Van der Velde haar vragen.

Zij en haar fractie zien graag dat dat de provincie aanstuurt om dezelfde subsidie geregeld te krijgen voor Nederlandse riettelers. In de huidige situatie staat de concurrentiepositie voor hen stevig onder druk. Daarnaast wil Van der Velde weten of GS mogelijkheden ziet om de riettelers te ondersteunen in het krijgen van dezelfde duurzaamheidsstatus voor het Nederlandse riet als voor het Chinese riet.

Nieuws

menu