Riettelers uit de Weerribben-Wieden gaan ’s zomers minder rietafval verbranden

Een rietbrand in de zomer geeft veel meer rook dan in de winter. Archief Sieb van der Laan

Met een brede groep van betrokkenen van en bij de rietsector is gesproken om het branden van maaiafval uit de Weerribben-Wieden te minimaliseren.

Alle betrokkenen hebben aangegeven zich in te willen spannen om het verbranden van zomermaaiafval uit de Weerribben-Wieden te willen minimaliseren. Dit kan niet van vandaag op morgen en daarom is een gezamenlijke routekaart opgesteld om te komen tot dit doel.

Het verbranden van afval buiten inrichtingen - waaronder riet, rietafval en maaiafval - is bij wet verboden. Het college kan echter ontheffing verlenen. Natuurmonumenten doet jaarlijks een aanvraag voor een ontheffing voor haar ca. 140 pachters in De Wieden om ’s winters te mogen branden (vanaf 1 december tot en met 30 april). De ontheffing wordt aan de pachters zelf verstrekt. Staatsbosbeheer doet eveneens de aanvraag voor haar pachters in De Weerribben. Zij vragen een ontheffing voor zomer- en winterbranden (van 15 juni tot en met 30 april). Ook hier wordt de ontheffing verstrekt aan hun pachters (ca. 90 pachters). Daarnaast zijn er ongeveer 10 particuliere grondeigenaren die een ontheffing aanvragen.

Zomerbranden

„Het is niet de bedoeling om de rietsector in de problemen te brengen, maar wel om de rookoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen”, zegt de gemeente. De routekaart geldt vooralsnog voor zomerbranden. Over het algemeen is er weinig overlast van het branden in de winter. Dit materiaal is vaak goed droog en brandt daarom met weinig rookontwikkeling. In het maaiafval van het zomerwerk zit vaak nog vocht en dat geeft wél rook.

In overleg is besloten om het moment van branden vanaf zomer 2023 in te korten van zonsopgang tot 10.00 uur. Hiermee wordt de rookoverlast gedurende de dag beperkt.

Met de betrokkenen van en bij de rietsector wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit plan kan (financiële) consequenties hebben voor alle betrokkenen. Naar verwachting is het plan van aanpak medio 2023 klaar.

Nieuws

menu