Roelof Wolters uit Tuk onderging twee keer niertransplantatie en ontving nier van zijn echtgenote en beste vriend. 'Dan is dankjewel zeggen veel te weinig'

Voor Roelof Wolters is gezondheid het allergrootste goed. Dat besef is bij de 53-jarige verzekeringsadviseur in Tuk stevig verankerd, zeker nadat hij tot twee keer toe een ‘nieuwe’ nier heeft gekregen. Deze voor de mens onontbeerlijke organen, die eerst zijn echtgenote en 6 jaar later een goede vriend uit Steenwijkerland hem schonken, betekenden voor Roelof Wolters ‘een nieuw leven’.

Roelof Wolters kijkt naar de foto's die hij van het ziekenhuis heeft ontvangen. Op de foto's is eenn van zijn uitgenomen cystenieren te zien.

Roelof Wolters kijkt naar de foto's die hij van het ziekenhuis heeft ontvangen. Op de foto's is eenn van zijn uitgenomen cystenieren te zien. Foto: René Wiegmink

Nog steeds is hij na die twee succesvolle transplantaties diep onder de indruk van wat zijn donors voor hem over hebben gehad. „Dat er mensen zijn die dat voor je over hebben, dan is dankjewel zeggen veel te weinig”, realiseert Roelof zich, wiens gemoed door die onvoorwaardelijke steun, die hij ondervond, regelmatig vol schiet. De emoties beletten hem af en toe verder te vertellen over wat hem in de afgelopen 20 jaar is overkomen.