SV Steenwijkerwold gaat kantine en toiletten vernieuwen

Een impressie van het clubgebouw, dat op de website van sv Steenwijkerwold staat. Foto: SV Steenwijkerwold

De kantine en toiletgedeelte van het clubgebouw van SV Steenwijkerwold zijn verouderd en te klein. Daarnaast is de keuken verouderd en voldoet niet meer aan wet- & regelgeving en er ontbreken faciliteiten voor minder validen. Tijd om een vernieuwingsplan op te stellen.

Al geruime tijd zijn meerdere leden van de vereniging bezig geweest om plannen uit te werken voor een algehele renovatie van onze kantine. Inmiddels zijn de plannen definitief en in concrete tekeningen uitgewerkt. Het vergunningentraject bij de gemeente is in gang gezet.

Daarnaast houdt de fondsenwervingscommissie zich bezig met het kaart brengen financieringsmogelijkheden. Te denken valt aan het werven van subsidies, een sponsorloop door de jeugdleden en/of een crowdfundingsactie.

Bakkerbouw Steenwijkerwold heeft de regie over de verbouwing. Maar er zijn tal van werkzaamheden die leden zelf kunnen uitvoeren, waarmee bespaard kan worden. Te denken valt aan onder andere schilderen, tegelen, timmerwerkzaamheden, voegen, metselen, installatiewerk. Wie een bijdrage wil leveren kan zich aanmelden bij Niels Kranendonk, telefoonnummer: 06-12767768.

De verwachting is dat de vereniging in januari 2023 kan starten met de verbouwing.

Nieuws

menu