Samen strijden tegen droogte, hitte, neerslag en overstromingen. Drentse en Overijsselse waterpartners en gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Steenwijkerland en Westerveld verlengen samenwerking

Gemeente, provincies en waterschap ondertekenen het samenwerkingsovereenkomst.

Gemeente, provincies en waterschap ondertekenen het samenwerkingsovereenkomst. Foto: Gemeente Steenwijkerland.

De gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Steenwijkerland en Westerveld, de provincies Drenthe en Overijssel en waterschap Drents Overijsselse Delta hebben hun samenwerking rond watervraagstukken formeel verlengd. Op 22 september hebben de bestuurders van de zogeheten werkregio Fluvius bij Stadspaleis Old Ruitenborgh in Vollenhove een handtekening gezet, zodat de samenwerking tot 2028 wordt voortgezet.

Marcel Scheringa, voorzitter van deze regionale samenwerking, is enthousiast over de contractverlenging: „We hebben al veel successen bereikt in deze samenwerking. Door slimmer af te stemmen besparen we 5 miljoen euro per jaar in de riolering en zuivering. Met de samenwerking willen we de kwaliteit en duurzaamheid van waterzuivering verbeteren. Daarnaast vragen we aandacht voor de effecten van de klimaatverandering: hoe spelen we in op zaken als droogte, hitte en wateroverlast? Daarvoor heb je elkaar nodig. Met de Samenwerkingsovereenkomst stellen we de koers vast voor de regionale samenwerking.”

„Alles wat we gezamenlijk in de regio willen oppakken hebben we eind 2021 vastgesteld in een Regionale Adaptatiestrategie en een Regionale Uitvoeringsagenda. De opdracht daarbij is om door innovatie, slim samenwerken en over grenzen heen kijken de risico’s door klimaatverandering te beperken en schade zoveel mogelijk te voorkomen. We zijn nu samen aan de slag gegaan met het geven van ruimte aan water, het aanleggen van meer groen en het plaatsen van groene daken. Dat doen we zelf als organisatie en we gaan onze inwoners en ondernemers ook stimuleren om dit soort maatregelen te nemen.”

Veilige leefomgeving behouden

De signalen en scenario’s van het KNMI zijn helder: als gevolg van klimaatverandering komen weersextremen zoals extreme hitte, langdurige droogte, hevige neerslag en overstromingen steeds vaker voor in Nederland. „Enerzijds wordt geprobeerd met de energietransitie de klimaatverandering te temperen, anderzijds moet de omgeving zo ingericht worden zodat de gevolgen van de klimaatverandering ze het hoofd kunnen bieden en dat we profiteren van de kansen die ontstaan.”

Marcel Scheringa vervolgt: „Afzonderlijk en gezamenlijk staan we aan de lat voor optimalisatie van de waterketen en de realisatie van een klimaatbestendige en waterrobuuste woon-,werk,- en leefomgeving in 2050. Vanuit het Rijk hebben we onlangs 5 miljoen subsidie toegekend gekregen om te zorgen dat onze leefomgeving beter tegen een stootje kan bij weersextremen. Zo zorgen we samen voor een veilige leefomgeving waar het, ook in de toekomst, goed toeven is.”