Schrijfactie Amnesty juni

Beeldmerk Amnesty

Meedoen aan een protestactie tegen een nieuwe discriminerende verkiezingswet betekende voor de broers en advocaten Hazza en Rashed al-Marri een veroordeling tot een levenslange celstraf.

Met deze wet wil de regering van Qatar de al-Murrastam uitsluiten, die al lange tijd te maken heeft met discriminatie. De beide broers weigerden een verklaring te ondertekenen, waarin ze beloven te stoppen met het bekritiseren van deze wet. In de brief aan de minister van Justitie in Qatar wordt om onmiddellijke vrijlating van Hazza en Rashed al-Marri gevraagd.

De prominente Nigeriaanse humanist Mubarak Bala heeft op 5 april 2022 een celstraf van maar liefst 24 jaar opgelegd gekregen. Hij zat sinds april 2020 vast op beschuldiging van godslastering omdat hij een bericht op facebook plaatste. Daarin sprak hij zich uit over zijn levensbeschouwing. Bala zit al ruim twee jaar vast zonder toegang tot zijn familie en goede medische zorg. Hij heeft zijn advocaat slechts één keer gezien. Aan de minister van Justitie in Nigeria wordt in deze tweede brief om onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Mubarak Bala gevraagd.

De derde brief is gericht aan de voorzitter van de Commissie voor Levens- en Gezinszaken in Puerto Rico. Er ligt n.l. een wetsvoorstel op tafel die de toegang tot een veilige en legale abortus ernstig inperkt. Een abortus zou niet langer toegestaan zijn na 22 weken of wanneer de foetus levensvatbaar is. De enige uitzondering is wanneer het leven van de zwangere gevaar loopt. In Puerto Rico kan een arts nu nog een zwangerschap beëindigen om medische en geestelijke gezondheidsredenen, zoals in lijn met het internationaal recht. Het voorstel betekent een enorme stap achteruit in de bescherming van de rechten van iedereen die zwanger kan worden. In de brief wordt de voorzitter opgeroepen om de toegeng tot abortus te beschermen.

De voorbeeldbrieven kunnen worden gedownload via amnesty.nl

Nieuws

menu