Schrijversfestival: De mol als begin en eind van het verhaal door Romke van der Kaa

De belangstelling voor zijn optreden was zo groot, dat er zelfs mensen, via een wachtlijst aangemeld, toch nog teleurgesteld moesten worden. Foto: Aangeleverd

Het was vol in Maartjestuin in Eesveen bij de presentatie van Romke van de Kaa over zijn boek ‘De onderwereld van de tuin’. Op uiterst begrijpelijke manier vertelde hij van de zaken die onder de grond allemaal invloed hebben op groei en bloei in de tuin.

De belangstelling voor zijn optreden was zo groot, dat er zelfs mensen, via een wachtlijst aangemeld, toch nog teleur g esteld moesten worden.

Na een introductie van zichzelf en waar zijn liefde voor de natuur en met name de tuin vandaan is gekomen, kroop Van de Kaa onder de grond. Hij illustreerde zijn verhaal met mooie, kleurrijke beelden en legde zijn gehoor een onbekende maar heel invloedrijke wereld voor. Daarbij schuwde hij niet voor tuinliefhebbers vervelende elementen te bespreken en het nut ervan te omschrijven. Hij nam bijvoorbeeld de mol als uitgangspunt van ongenoegen bij tuineigenaren met gras.

Via allerlei kleine levensvormen en hun rol, kwam hij terecht bij de aaltjes, waarvan een bepaalde soort hinderlijk is voor planten. Die aaltjes zijn het voedsel voor slakken, een andere diersoort waar tuinen soms door geteisterd worden. Om die slakken tegen te gaan is dan weer het mol het meest geëigende middel.

Langs dergelijke banen maakte hij, met wetenschappelijke argumenten als basis, duidelijk hoe invloedrijk en samenhangend het hele leven onder de grond is voor de tuin. Zijn verhaal werd zo nu en dan onderbroken door - aangevuld met is een betere omschrijving - vragen uit de volle zaal. Hij ontweek er niet één en vervlocht zijn antwoord weer in de voortzetting van zijn betoog.

Kortom, een verrassend optreden in een zeer passende omgeving in het kader van het 36 e Schrijversfestival Steenwijk e.o.

Nieuws

menu