Ssst: boswachters vragen rust in de kraamkamer van Weerribben-Wieden

Boswachters vragen om de rust te bewaren en honden aan te lijnen in natuurgebieden.

Boswachters vragen om de rust te bewaren en honden aan te lijnen in natuurgebieden. Foto: Ronald Messemaker

De lente is begonnen en de natuur staat op springen. Knoppen aan bomen en struiken schieten de lucht in en vogels laten van zich horen als voorbereiding op het nieuwe broedseizoen. De komende tijd is de natuur extra kwetsvaar, ook in Nationaal Park Weerribben-Wieden.

Boswachters zien dat niet iedere bezoeker rekening houdt met het broedseizoen en niet weet wat de regels zijn bij een bezoek aan de natuur. „De gevolgen van verstoring in de natuur zijn juist in het voorjaar groot en hebben effect op parende, broedende, barende of zogende dieren”, zegt boswachter Hester Wolters namens de Nederlandse boswachters. „Verstoring ontstaat door loslopende honden en mensen die van het pad gaan en zo plekken betreden waar dat niet mag. Ook afval dat in de natuur wordt achtergelaten is een probleem omdat vogels het als nestmateriaal gebruiken waar kuikens in verstrikt kunnen raken.”

Volgens de boswachters beseffen veel mensen niet wat hun gedrag betekent voor de natuur en waarom de regels in de natuur er eigenlijk zijn. „Het gevolg van verstoring is dat vogelsoorten die op de grond broeden worden verjaagd en hun kuikens niet overleven. Voor reekalfjes betekent het dat ze worden verstoten, hazen raken in de stress en dassen durven hun burcht niet uit om te voedsel te zoeken voor hun jongen”, zegt Wolters. „Iedereen is van harte welkom in de natuur, maar bedenk dat we als mensen te gast zijn in ’het thuis’ van planten en dieren.”

Op kraamvisite

„Wie op kraamvisite gaat, weet dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn voor een kersvers gezin. De kraamkamers van Moeder Natuur vragen om exact hetzelfde.” In veel gebieden hangen daarom sinds deze week posters, borden of spandoeken met de tekst ‘welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur’.

De natuurorganisaties willen hiermee bezoekers verwelkomen en tegelijkertijd wijzen op de kwetsbaarheid van de plek waar ze zijn. Het broedseizoen duurt van 15 maart tot 15 juli. Op de websites van de terreineigenaren aangegeven of er afsluitingen zijn in verband met het broedseizoen.