Starterslening voor woningen in Steenwijkerland tot 275.000 euro

Woningbouw. Pixabay

Het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland stelt de gemeenteraad voor om de starterslening mogelijk te maken voor woningen tot 275.000 euro. Tot nu toe kunnen starters op woningmarkt alleen voor een lening in aanmerking komen voor woningen tot 200.000 euro. De hoogte van de lening zelf gaat niet omhoog. Het advies is om de maximale hoogte van het leenbedrag (40.000 euro) niet aan te passen, omdat dit volgens B en W al aan de hoge kant is in vergelijking met andere gemeenten.

In de Woonagenda Steenwijkerland 2022-2026 staat dat Steenwijkerland de komende jaren de gemeentelijke regeling startersleningen beschikbaar wil houden voor starters. Dit om Steenwijkerlandse starters een steuntje in de rug te kunnen blijven bieden bij het aankopen van hun eerste woning. „Omdat de prijzen voor woningen de laatste sterk zijn gestegen is het voorstel het maximale aankoopbedrag van een woning met een starterslening te verhogen van 200.000 naar 275.000 euro’’, motiveren B en W. Daarnaast wordt voorgesteld ook voormalige sociale huurwoningen in aanmerking te laten komen voor aankoop met een starterslening.

Afwijzing

In 2020 zijn er in de gemeente Steenwijkerland 5 startersleningen verleend met een gemiddeld leenbedrag van 35.000 euro en zijn 3 leningen gereserveerd met een gemiddeld leenbedrag van 30.000 euro. De woningen zijn gekocht in Steenwijk, Steenwijkerwold, Kuinre, Wanneperveen en Sint Jansklooster, dus verspreid over de gemeente. In 2021 zijn er in totaal 21 aanvragen voor een starterslening binnengekomen, waarvan er 9 zijn toegekend, 5 afgewezen en 7 doorgeschoven naar 2022. De redenen voor afwijzing zijn verschillend, zoals gebrek aan economische of sociale binding of een hogere bieding door een andere belangstellende waardoor de aankoop van de woning niet doorgaat. Wat betreft de stand van zaken in 2022 zijn er in Steenwijkerland nog geen startersleningen toegekend. Er is 1 aanvraag in behandeling.

Nieuws

menu