Steenwijkerland is financieel gezond; college presenteert begroting met ruimte voor nieuwe plannen

De eerste live gemeenteraadsvergadering after corona in het gemeentehuis aan de Vendelweg. Miriam Slomp-Dekkers

Een solide begroting die een stevige basis biedt voor de komende jaren. Zo beschrijft het college van burgemeester en wethouders de begroting voor 2022-2025 die aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd. Wethouder Marcel Scheringa deelt het optimisme: „Onder de streep staat een dikke plus en dat is goed nieuws. Tel daarbij op dat inwoners en ondernemers het komend jaar gemiddeld minder kwijt zijn aan lokale lasten. Bovendien zorgen onze reserves ervoor dat we tegen een stootje kunnen. Al met al staan we er goed voor.”

De positieve berichten komen na een periode waarin de gemeentelijke financiën onder druk stonden. Wethouder Marcel Scheringa: „We hebben op tijd aan de bel getrokken en maatregelen genomen om het tij te keren. Dat was ook echt nodig om er nu weer gezond voor te staan. Tegelijkertijd verwachten we een hogere bijdrage vanuit het Rijk. De erfenis voor het nieuwe college dat na de verkiezingen volgend jaar van start gaat, bestaat uit een robuuste financiële huishouding. Er is ruimte voor nieuwe plannen en keuzes. Voor nu betekent het gunstige financiële plaatje: doorgaan met de uitvoering van de bestaande plannen.”

Lokale lasten dalen gemiddeld

De tarieven voor afval en riool gaan naar beneden. Eerder besloot de gemeenteraad al dat de onroerend zaakbelasting (OZB) komend jaar niet gecorrigeerd wordt voor de gestegen inflatie. Onder aan de streep gaan inwoners en ondernemers gemiddeld minder aan lokale lasten betalen. Voor eigenaren van honden geldt dat zij vanaf 2022 geen hondenbelasting meer hoeven te betalen omdat deze belasting wordt afgeschaft.

Sterker uit de crisis

Het college presenteert ondanks de coronacrisis een solide begroting. Wethouder Marcel Scheringa: „We beseffen dat de afgelopen coronatijd een enorme impact heeft gehad. Op iedereen: inwoners, ondernemers, organisaties, vrijwilligers. Gelukkig zien we dat een sterke toename van de werkloosheid, bijstandsaanvragen en schulden is uitgebleven. Dat stemt hoopvol voor de toekomst waarin we ook verder moeten met thema’s die nu al actueel zijn: de woningbouwopgave, de energietransitie, de opgave binnen het sociaal domein, de stikstofproblematiek. Dat het huishoudboekje op orde is, helpt daar zeker bij.”

De gemeenteraad behandelt de begroting op 2 en 9 november. Belangstellenden kunnen de vergadering live volgen via de gemeentelijke website.

Nieuws

menu