Steenwijkerland ondersteunt Voedselbank met extra geld

Wethouder Marcel Scheringa overhandigt een cheque van 2.500 euro aan Ilsemary Bruins en André Beumer van de Voedselbank Steenwijkerland.

Wethouder Marcel Scheringa overhandigt een cheque van 2.500 euro aan Ilsemary Bruins en André Beumer van de Voedselbank Steenwijkerland. Foto: Wilbert BIjzitter

Voedselbank Steenwijkerland heeft maandag een cheque ter waarde van 2500 euro ontvangen uit handen van wethouder Marcel Scheringa. Het is een eenmalige verhoging van de subsidie die de voedselbank jaarlijks van de gemeente krijgt.

Wethouder Scheringa ziet dat door de stijgende kosten meer mensen dan voorheen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. „Voor sommigen is het doen van de dagelijkse boodschappen echt een uitdaging. De voedselbank, die helemaal op vrijwilligers draait, doet daarin ongelooflijk belangrijk werk.”

De cheque is juist vandaag, op maandag 17 oktober, overhandigd omdat het Wereldarmoededag is. „Als gemeente bieden we hulp en ondersteuning om te voorkomen dat mensen financieel in de problemen komen en schulden krijgen”, legt de wethouder uit. „Het gaat om diverse regelingen voor mensen met een laag inkomen, maar ook om advies over geldzaken of besparingstips aan iedereen die daar behoefte aan heeft.”

Realiteit

In Steenwijkerland krijgen op dit moment zo’n 130 huishoudens hulp van de voedselbank. Door de stijgende kosten van het levensonderhoud is de vraag naar hulp vanaf half september met 10 procent gestegen. Wethouder Marcel Scheringa: „Dat zijn geen leuke cijfers, maar het is wél de realiteit. De hoge energierekening, de inflatie waardoor veel zaken duurder zijn geworden; we merken dat allemaal in onze portemonnee. Als college hebben we daar oog voor. Daarom bieden we ook als gemeente hulp en ondersteuning om de pijn te verzachten. Bijvoorbeeld met het Geldloket.”

Gemeentelijke hulp en ondersteuning

Het Geldloket is er voor iedereen die behoefte heeft aan persoonlijke ondersteuning bij geldzaken. Inwoners kunnen er terecht met vragen over hun financiën, voor tips en advies, voor hulp bij betaalachterstanden en als er schulden zijn. Ook kunnen ze in gesprek met een adviseur kijken hoe ze vaste lasten omlaag kunnen brengen om meer financiële ruimte te krijgen. Daarnaast kan de adviseur van het Geldloket aan de hand van de VoorzieningenWijzer kijken voor welke regelingen inwoners in aanmerking komen. Dit adviesgesprek is gratis. Sinds kort houdt het Geldloket ook spreekuur bij de Voedselbank (elke eerste vrijdag van de maand van 14.30 tot 17.30 uur). Daarnaast is er elke donderdag van 13.00 tot 16.00 uur spreekuur van het Geldloket bij Sociaal Werk De Kop.

Naast tips en advies zijn er ook verschillende regelingen en vergoedingen voor inwoners met een laag inkomen. Een overzicht van de hulp en ondersteuning die de gemeente kan bieden is te vinden op www.steenwijkerland.nl/jeugdzorgenwerk .