Steenwijkerland sluit aan bij landelijk programma voor meer maatwerk: snellere oplossingen voor gezinnen in complexe situaties

Het gemeentehuis in Steenwijk.

Het gemeentehuis in Steenwijk. Archieffoto: Wilbert Bijzitter

Sneller en daardoor betere oplossingen voor mensen die klem komen te zitten tussen de regels van verschillende instanties. Dat is het doel van het landelijke Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens. De gemeente Steenwijkerland gaat hier als een van de eerste gemeenten uit de regio bij aansluiten.

Wethouder Trijn Jongman: „Het gaat om complexe situaties waarbij er sprake is van een opeenstapeling van problemen. Je hebt dan met zoveel verschillende instanties te maken. Instanties die allemaal hun eigen regels hebben. Soms zorgen die regels ervoor dat mensen zo erg in de knel komen, dat er zeer zorgelijke situaties dreigen te ontstaan. Bijvoorbeeld dat mensen onterecht op straat komen te staan of geen inkomen meer hebben. Ook in onze gemeente zien we helaas af en toe dat mensen door vele en vaak lastige regelgeving ernstig in de knel komen. Voor de betrokken professionals kan het lastig zijn zo’n situatie te doorbreken. Dat willen we voorkomen en daarom zijn we blij met dit landelijke programma.”

Samenwerking

Grootste plus van het programma is de samenwerking met landelijke instanties zoals de Belastingdienst, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat betekent een versterking van het netwerk van professionals. En dat is nodig als er sprake is van complexe en urgente situaties waarbij meerdere instanties betrokken zijn. In dergelijke situaties is lokaal al een professional betrokken die er al alles aan heeft gedaan om een oplossing te vinden. Als ook de professional niet verder komt en de situatie snel dreigt te verergeren, is dit programma een uitkomst.

Korte lijnen

Het programma biedt bijvoorbeeld een landelijk maatwerkregister waardoor er snel en direct toegang is tot de juiste professional bij landelijke uitvoeringsorganisaties. Wethouder Trijn Jongman: „Als het vastloopt moet je in de hulpverlening snel kunnen schakelen en in oplossingen kunnen denken. Soms is het ook nodig te kunnen opschalen naar directeuren of bestuurders om tot een doorbraak te komen. Die korte lijnen zijn er door dit programma. Ook is er een landelijke loketfunctie voor professionals waarin zij onderling kennis delen en toegang hebben tot instrumenten die maatwerk bieden in complexe situaties. Daarom zien we echt de meerwaarde van dit programma voor onze inwoners.”