Steenwijkerland vangt twee maanden lang 75 asielzoekers op in Hotel Giethoorn. 'We beseffen dat het ook iets betekent voor de omgeving'

Hotel Giethoorn.

Hotel Giethoorn. Foto: Booking.com

De gemeente Steenwijkerland gaat tijdelijk 75 asielzoekers opvangen in Hotel Giethoorn. Het gaat om crisisnoodopvang voor de maanden november en december.

De opvang moet verlichting bieden aan de overvolle opvanglocaties op andere plekken in het land. Burgemeester Rob Bats: „Op alle gemeenten is een dringend beroep gedaan om te kijken naar locaties voor crisisnoodopvang. Bedoeld om tijdelijk onderdak te bieden aan mensen die in ons land asiel hebben aangevraagd, in de procedure zitten maar niet terecht kunnen bij de opvangplekken van het COA omdat die op dit moment niet beschikbaar zijn. Ook als Steenwijkerland nemen we daarin onze verantwoordelijkheid en zijn we op zoek gegaan naar een geschikte locatie. In Hotel Giethoorn kunnen we het organiseren. Met professionele begeleiding – bijvoorbeeld een locatiemanager, een coördinator die zorgt voor een dagprogramma en beveiliging – die helpt om alles in goede banen te leiden.” Omwonenden krijgen een brief over de crisisnoodopvang. Voor hen wordt ook een inloopavond georganiseerd waar zij terecht kunnen met vragen en voor meer informatie.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft aangegeven niet genoeg plekken te hebben voor de asielzoekers die naar Nederland komen. Daarom worden diverse noodlocaties ingericht. Vanaf 1 november is een van die crisisnoodlocaties Hotel Giethoorn aan de Petersteeg in Giethoorn. Burgemeester Rob Bats: „Natuurlijk is het goed als je kunt helpen in een noodsituatie en als je de beelden van een overvol Ter Apel ziet, word je wat dat betreft met de neus op de feiten gedrukt. Tegelijkertijd beseffen we dat het ook iets betekent voor de omgeving. We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn of misschien zorgen. Daar hebben we oog en oor voor. In die zin wil ik ook benadrukken: kom er vooral mee. We willen dit voor iedereen op een goede en zorgvuldige manier organiseren.”

Op de gemeentelijke website www.steenwijkerland.nl/crisisnoodopvang is vanaf vrijdag 7 oktober informatie te vinden over de crisisnoodopvang in de vorm van veelgestelde vragen en antwoorden. Inwoners die vragen hebben kunnen ook bellen naar de gemeente, via telefoonnummer 14 0521, of een e-mail sturen naar info@steenwijkerland.nl .