Steenwijkerland vraagt provincie Overijssel rekening te houden met plan randweg langs Ossenzijl bij aanleg Ecologische Verbindingszone

Ossenzijl heeft een ‘verkeersleefbaarheidsprobleem’.

Ossenzijl heeft een ‘verkeersleefbaarheidsprobleem’. Willem Braam

Het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland heeft de provincie Overijssel verzocht om bij de aanleg van de Ecologische Verbindingszone rekening te houden met de aanleg van de randweg langs Ossenzijl.

In de Kop van Overijssel wordt door provincie Overijssel, rond de natuurgebieden Wieden en Weerribben, gewerkt aan het verwezenlijken van één groot laagveenmoeras. Dit als onderdeel van het realiseren van het Nationaal Natuur Netwerk. Bij Ossenzijl wordt in dit kader De Weerribben verbonden met De Rottige Meente.

De gemeente Steenwijkerland wil in Ossenzijl een randweg, mogelijk met aquaduct, aanleggen. Deze doorkruist de door de provincie nieuw aan te leggen Ecologische Verbindingszone. Als de provincie geen rekening houdt met de aanleg van de randweg en de Ecologische Verbindingszone aanlegt, dan wordt het zeer lastig om later de randweg alsnog aan te leggen. Op het moment dat de provincie rekening houdt met de aanleg van de randweg, dienen hiervoor compenserende maatregelen genomen te worden.

Ossenzijl is een dorp met ongeveer 600 inwoners met meerdere vakantieparken en een bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer dat nu circa 80.000 bezoekers per jaar trekt. Het dorp ligt op een kruising van een belangrijke waterweg en een smalle verbindingsweg.

Smalle Hoofdstraat

De Ossenzijlersloot waaraan het dorp gelegen is, verbindt de IJsseldelta via de Linde met de Friese meren. Deze vaarweg wordt vooral gebruikt door plezierjachten. Op een mooie zomerse dag staat de brug in de Hoofdstraat tot wel 100 keer per dag open. Hierdoor is de Hoofdstraat dan 30 tot 40 minuten per uur gestremd. Dit heeft automatisch tot gevolg dat brede voertuigen zich juist in de smalle Hoofdstraat (5,50 m op z’n smalst) passeren.

Ossenzijl heeft dan ook een ‘verkeersleefbaarheidsprobleem’. Al heel lang wordt discussie gevoerd over de aanleg van een randweg bij Ossenzijl. Begin jaren ‘70 van de vorige eeuw heeft de provincie al het initiatief genomen voor een studie om te komen tot een randweg. Doordat toen het tracé min of meer door het dorp gepland was, is de randweg toentertijd door maatschappelijke weerstand gestrand.

Groot draagvlak

Vanuit het Gebiedsperspectief Noordwest-Overijssel (1997) is opnieuw een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid en de mogelijkheden om het verkeersleefbaarheidsprobleem op te lossen. De conclusie was dat de aanleg van een randweg de enige duurzame oplossing is. Ook vanuit het dorp is hiervoor een groot draagvlak. Door gebrek aan financiële middelen is echter gekozen voor een herinrichting van de Hoofdstraat met verkeersreguleringssysteem.

Nu noodzakelijk

In de Dorpsvisie Ossenzijl 2021-2030 geeft het dorp aan dat een randweg nú noodzakelijk is. De kruising van de randweg met de Ossenzijlersloot wordt bij voorkeur gerealiseerd met een aquaduct. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu een bedrag van € 5 miljoen gereserveerd om de aanleg van de randweg mogelijk te gaan maken.

Wethouder Bram Harmsma: „Met dit bedrag verwachten we dat de kans op realisatie en cofinanciering groot is. De gewenste randweg van Ossenzijl doorkruist de nieuw aan te leggen ecologische verbindingszone tussen De Weerribben en De Rottige Meente. Daarom vragen wij de provincie om bij de aanleg van deze ecologische verbindingszone rekening te houden met de plannen voor de randweg.”