Steenwijkerlandse gebiedsteams: op 16 locaties laagdrempelig contact dicht bij huis

Op verschillende locaties in Steenwijkerland kunnen inwoners zonder afspraak praten met de leden van de gebiedsteams. Foto: Archief Wilbert Bijzitter

Inwoners die ideeën hebben voor hun buurt, vragen hebben over hun woonomgeving of zaken onder de aandacht willen brengen, kunnen straks dicht bij huis terecht bij zogeheten gebiedsteams.

De gebiedsteams worden gevormd door de gemeente, woningcorporaties, Sociaal Werk De Kop en de politie. Die zijn zichtbaar én aanspreekbaar aanwezig in de verschillende kernen en wijken van Steenwijkerland.

„De samenwerking was er al”, zegt wethouder Melvin Smit. „We gingen in het verleden ook wel eens gezamenlijk de straat op om mensen aan te spreken. Daar gaan we nu meer structuur in aanbrengen.” Op een vaste dag in de maand en op een vaste locatie kunnen inwoners zonder afspraak binnenlopen om met een of meerdere mensen van het gebiedsteam te praten. Dat kan op 16 locaties binnen Steenwijkerland. „Ze hoeven zich niet vooraf aan te melden of zich voor te bereiden. Het is juist bedoeld voor het laagdrempelige contact. Gewoon met een kopje koffie.”

Meer zichtbaar zijn in de kernen. Dát is een van de uitgangspunten van de partijen die samen het gebiedsteam vormen. „Wat ons betreft blijft het dan niet bij alleen even je gezicht laten zien. Je wilt meer bieden” leggen de leden van het gebiedsteam uit. „Die meerwaarde zit in het gezamenlijk optrekken. Juist omdat je als samenwerkende partijen bij elkaar zit, kun je snel even overleggen en daardoor ook snel schakelen. Voor inwoners biedt het ook een plus. Je hoeft je verhaal maar één keer te doen en niet afzonderlijk met de verschillende partijen in gesprek. Als gebiedsteams doen we op de locatie ook gewoon ons dagelijkse werk. Het is dus voor dat moment ook ons kantoor in de buurt”, lichten de samenwerkingspartners toe.

In de gebiedsteams werken samen: de woningcorporaties Wetland Wonen, Woonconcept, Omnia Wonen en Woonzorg Nederland, Sociaal Werk De Kop, politie en gemeente.

Op de gemeentelijke website www.steenwijkerland.nl/gebiedsteams staat een overzicht van de vaste dagen en tijdstippen waarop de gebiedsteams in de verschillende kernen en wijken aanwezig zijn.

Nieuws

menu