Stemgerechtigden vereniging Het Heideveld geven vertrouwen aan bestaand bestuur tijdens algemene vergadering

Het Heideveld is een vereniging met een lange historie: in februari 2019 werd het 200-jarig jubileum gevierd. Foto: Het Heideveld

Tijdens een extra algemene vergadering van vereniging Het Heideveld heeft een meerderheid van de stemgerechtigden aangegeven vertrouwen te hebben in het bestaande bestuur.

Deze digitale vergadering werd live uitgezonden vanuit een volledig ingerichte studio in het Multi Functioneel Centrum Hoogthij in Steenwijkerwold. De belangrijkste punten op de agenda waren de bestuursverkiezingen en het vaststellen van het werkgebied.

Het bestaande bestuur staat tegenover de oud voorzitter en de secretaris/penningmeester. Door onderlinge problemen wordt Het Heideveld al ruim een half jaar geplaagd door een bestuurlijke crisis

Een van de agendapunten was het verzoek van het bestuur om met vier man verder te besturen tot uiterlijk maart 2023. Op deze manier denkt het bestuur ruim de tijd te hebben om op zoek te kunnen gaan naar een passend vijfde bestuurslid.

Voorafgaand aan de vergadering hadden zich drie personen aangemeld voor een plaats in het bestuur, onder wie de oud-voorzitter en de secretaris/penningmeester. Een meerderheid van de stemgerechtigden gaven aan alle 3 de kandidaten niet geschikt te achten voor een bestuursfunctie. Naast de stemming heeft de vergadering met eveneens 75%-80% van de stemmen akkoord gegeven voor herbenoeming van een bestaand bestuurslid.

Het bestuur kreeg groen licht om met een niet voltallig bestuur van vier personen voor een periode tot uiterlijk maart 2023 te mogen besturen.

Een ander agendapunt betrof stemmen over bepaling van het werkgebied. Een meerderheid ging ermee akkoord om de grenzen waarmee de laatste jaren is gewerkt aan te houden.

‘Weinig hoor - en wederhoor’

Niet alle stemgerechtigden waren blij met de digitale vergadering en vonden dat er op deze manier te weinig sprake van hoor- en wederhoor was. Ook werd er geklaagd dat de drie voorgestelde bestuurskandidaten zodanig werden gepresenteerd dat op voorhand al duidelijk was dat ze onvoldoende steun zouden krijgen. Ook waren er twijfels of de statuten juist zijn nageleefd. „Het bestuur heeft op deze manier zelf bepaald hoe en wat er gekozen is en niet de stemgerechtigden. Zijn de in deze vergadering genomen besluiten wel rechtsgeldig?”

Volgens het bestuur is hier echter geen twijfel over mogelijk: „Met de uitkomst van deze vergadering gaan wij ervan uit dat er een einde gekomen is aan deze crisis en kunnen wij ons weer volop richten op onze taken”.


Nieuws

menu