Steven Bunt, Trijn Jongman en Jannes Mulder aan kop kandidatenlijst Partij van de Arbeid

Trijn Jongman, Jannes Mulder en Steven Bunt. Foto: Adri van Sleen

De Partij van de Arbeid Steenwijkerland legt in november een concept kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 ter goedkeuring voor aan de ledenvergadering. De eerste drie plaatsen zijn bezet door de huidige fractievoorzitter Steven Bunt, wethouder Trijn Jongman en de geroutineerde Jannes Mulder.

In de aanbevelingen van de sollicitatiecommissie, die de voordracht opgesteld heeft, staat over Trijn Jongman: „Ze is een gepassioneerde wethouder geworden, die steeds de verbinding met de mensen blijft zoeken. Ze heeft veel energie gestoken in de jeugdzorg en werk voor mensen die moeilijk een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden, doordrenkt met de idealen van de Partij van de Arbeid.”

Over Steven Bunt: „Hij heeft in de afgelopen periode laten zien een sterke fractievoorzitter en politiek leider van de PvdA in de raad te zijn. Steven is inhoudelijk sterk en heeft een groot gevoel voor verantwoordelijkheid. Hij heeft zich met succes hard gemaakt voor Voortgezet Onderwijs voor alle jongeren. Hij geeft extra kleur aan de sociaal democratie.”

Plaats drie op de lijst is voor Jannes Mulder. Over hem wordt gezegd: „Hij heeft zijn voelsprieten in de Steenwijkerlandse samenleving. Agendeert maatschappelijke misstanden in de fractie en in de raad, nog voordat anderen ze onderkennen. Jannes heeft een scherpe politieke antenne en is alom zichtbaar.”

Trijn Jongman is de eerste kandidaat om wethouder te worden, Steven Bunt de tweede, zo wordt aan de leden voorgesteld.

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 16 maart 2022.

Nieuws

menu