Stikstofdoelen in Weerribben en Wieden bijna gehaald. Toch krijgen de boeren extra maatregelen opgelegd

Een groep agrariërs uit Steenwijkerland kan de gegevens bijna niet geloven: de normen voor de kritische depositie waarden (kdw) in De Weerribben en De Wieden zijn behaald. Dat blijkt uit gegevens van Agrifact. Toch komen er vanuit de overheid extra maatregelen op de boeren af, omdat elders in het land de normen nog niet zijn gehaald. Hoe kan dat?

De natte hooilanden in De Weerribben moeten er straks weer zo uitzien.

De natte hooilanden in De Weerribben moeten er straks weer zo uitzien. Foto Philip Friskorn

Nederland moet van de Europese Unie elk Natura2000-gebied periodiek beoordelen op een reeks aspecten. Belangrijke aspecten hierbij zijn de ‘behoudsstatus’ en de ‘herstelmogelijkheid’. Die registraties zijn ervoor bedoeld dat de EU een vinger aan de pols kan houden. Het gaat erom dat de natuur niet mag verslechteren. Uit de registraties over de jaren 2004 en 2018 in de EU-N2000-databank blijkt dat er in De Wieden sprake van verbetering. Alle aangewezen habitattypen zijn in een uitstekende of goede staat van instandhouding. In De Weerribben is veruit het grootste areaal in uitstekende of goede staat.

Doel voor 2035 bijna bereikt

Nieuws

menu