Succesvol project voor jongeren met drie jaar verlengd: Impacter helpt jongeren in de zoektocht naar zichzelf en hun rol in de maatschappij

Ernst Woldman van Sociaal Werk De Kop. Foto: Aangeleverd

Dankzij een subsidie vanuit het Rijk kan het project Impacter van Sociaal Werk De Kop drie jaar vooruit. Het project is bedoeld voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar om hen te ondersteunen in hun zoektocht naar zichzelf en naar hun rol in de maatschappij.

Jongeren kunnen via dat project zelf met hun eigen doelen aan de slag en daarvoor werkt Sociaal Werk De Kop samen met verschillende organisaties zoals scholen, bedrijven en professionals die er samen voor zorgen dat die jongeren nog meer ‘impact’ kunnen maken.

Het project is ooit gestart in Zwolle en heeft inmiddels zijn weg gevonden naar 14 gemeenten in Noordoost-Nederland. Het geld dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld vloeit voor uit de Maatschappelijke Diensttijd, wat ooit een verplicht lesonderdeel was op scholen. In Steenwijkerland draait het project sinds de coronatijd. Bij Sociaal Werk De Kop hebben zij gemerkt dat ook na coronatijd er een grote stijging is van het aantal jongeren dat mentale problemen heeft of prestatiedruk ervaart.

Ernst Woldman is jongerencoach en is degene die voor Sociaal Werk De Kop het Impacter-project onder zijn hoede heeft. „Bij Impacter werken de jongeren echt aan hun eigen doelen. Tijdens corona zijn we gestart omdat dat heel veel invloed op hen heeft gehad.”

De jongeren die bij Impacter aan de slag gaan hebben vaak al een moeilijke tijd achter de rug. Samen met jongerencoach Ernst Woldman wordt gekeken naar een traject dat bij hen past. „Er wordt gekeken naar met welk doel de jongeren binnenkomen en naar hun ervaringen.” Als voorbeeld noemt hij iemand die verslaafd is geweest en graag zijn verhaal aan anderen wil vertellen, maar ook iemand die graag bij ouderen op bezoek zou gaan. „Dat is het mooie van Impacter. Er is geen vast traject dat we met hen doorlopen. Het is maatwerk. Wat je wil, wat je kan. Het is alleen maar leuk om te kijken wat iemand eruit haalt.”

Doel

Het is een brede groep jongeren die aan Impacter kan meedoen. Ze worden op het spoor gezet vanuit scholen, vanuit Sociaal Werk De Kop, door jeugdconsulenten maar ook door ouders die over het project hebben gehoord. Het doel is om jongeren tussen de 14 en 27 jaar inzicht te geven in hun eigen vaardigheden, zelfvertrouwen op te laten doen en te laten ervaren hoe het is om iets voor de samenleving te doen. Dat kan individueel maar ook in groepsverband waarin gezamenlijk aan een doel of project wordt gewerkt.

„Hoe mooi is het als groep zijnde als je denkt: ‘hé, we hebben een tof idee voor iets wat we willen opzetten in Steenwijkerland’. Voor en door jongeren.” Groepsactiviteiten zijn belangrijk op dit moment vindt Ernst Woldman. „Jongeren hebben elkaar in de coronatijd niet kunnen zien en niet van elkaar kunnen leren. Ik denk dat je als je jong bent, je veel van elkaar leert, wat doe je wel, wat doe je niet. Zij leren zichzelf beter kennen, ontdekken hun talenten en hoe die kunnen worden ingezet voor de maatschappij. Daar willen we op gaan inzetten, dat jongeren van elkaar gaan leren, én elkaar leren kennen. Eenzaamheid is wat we nu veel zien onder jongeren.”

Ontwikkeling gemist

Wat Woldman merkt is dat jongeren de afgelopen tijd stappen in hun ontwikkeling hebben gemist. „Jongeren die al kwetsbaar waren, hebben een extra dreun gehad.” Dankzij de subsidie is er de komende drie jaar ruimte om die jongeren op weg te helpen via Impacter. Na een traject krijgen de jongeren een ondertekend certificaat dat gebruikt kan worden voor het CV en laat zien dat zij zich hebben ingezet voor de maatschappij.

Meer info en aanmelden

Interesse om samen te werken of wellicht wil jij je graag kosteloos aanmelden? Neem een kijkje op www.impactersteenwijkerland.nl of neem contact op met Ernst Woldman van Sociaal Werk De Kop e.woldman@sociaalwerkdekop.nl , 06-57673361.

Nieuws

menu