Taalpunt heeft nieuwe thuisbasis in Torennest, maar wil ook de kernen in, naar de mensen toe

Het Taalpunt Steenwijkerland is verhuisd: na jarenlang onderdak bij Bibliotheek Steenwijk aan de Meppelerweg, hebben Taalpuntcoördinatoren Mieke Peters en Anneke de Jong nu een onderkomen in het Torennest aan de Matthijs Kiersstraat 11 in Steenwijk. „We zijn heel blij met deze ruimte”, reageren ze. „Onze wens voor de toekomst? We zouden heel graag onder één dak willen met de bibliotheek en Sociaal werk De Kop, in een ‘een leven lang ontwikkelen gebouw’. Dat werkt voor ons het meest efficiënt”, zegt Mieke Peters.

Links Mieke Peters, rechts Anneke de Jong, in een van de ruimtes in het Torennest. Hier krijgen mensen onder andere taalles.

Links Mieke Peters, rechts Anneke de Jong, in een van de ruimtes in het Torennest. Hier krijgen mensen onder andere taalles. Foto: Wilbert Bijzitter

Het Taalpunt is er voor volwassenen die beter willen leren lezen, schrijven, Nederlands spreken, rekenen en/of werken met de computer. Ook organisaties en bedrijven kunnen bij het Taalpunt terecht. Zo kunnen zij bijvoorbeeld laaggeletterden signaleren en doorverwijzen en/of een cursus ‘Taal op de werkvloer’ (laten) volgen.

Nieuws

menu