Theaterproductie 'Het eiland in de verte' in 2022 op Urk in première. De Meenthe uit Steenwijk is de producent van de voorstelling

De muzikale theaterproductie vertelt over een kantelpunt in de geschiedenis van het voormalige eiland Urk, namelijk de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. rechtenvrije foto

Het Eiland in de Verte is een muzikaal project dat eind juni 2022 op Urk in première gaat. Deze muzikale theaterproductie vertelt over een kantelpunt in de geschiedenis van het voormalige eiland Urk, namelijk de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee.

De productie wordt geleid door Stichting De Meenthe Externe Producties, bekend van ‘Storm over Beulaeke’, ‘Het Mysterie Wardenier’ en ‘Razzia’, en ondersteund door Cultuurbedrijf Noordoostpolder. Diverse culturele partners op Urk, waaronder Stichting Urk Promotie en Urk in Wintersferen, zijn nauw betrokken bij het project.

Ode aan de geschiedenis, cultuur en ondernemingslust van de Urker samenleving

De Urker vissers zien zout water zoet worden, de Zuiderzeecultuur wordt bedreigd, plagen teisteren het gebied en er is zelfs sprake van een mogelijke deportatie van de Urker bevolking. Het Eiland in de Verte is een ode aan de geschiedenis, cultuur en ondernemingslust van de Urker samenleving en de pioniers die de polder hebben vormgegeven.

Meer dan honderd spelers

Aan Het Eiland in de Verte werken meer dan honderd spelers mee, waaronder een groot aantal solisten. Spelers en solisten worden geworven in de Noordoostpolder en op Urk. Hierover volgt binnenkort meer informatie op de website www.heteilandindeverte.nl en via de deelnemende organisaties.

Het Eiland in de Verte vertelt het verhaal van de roerige jaren veertig vanuit verschillende perspectieven. De inpoldering heeft verstrekkende gevolgen voor de Urker vissers. Naarstig wordt gezocht naar alternatieven voor de visvangst op de Zuiderzee. Het Nieuwe Land, de drooggevallen Noordoostpolder, trekt intussen boeren uit het hele land, op zoek naar een nieuw begin. Terwijl de

Urkers in hun bestaan worden bedreigd, lijkt het nieuwe polderland een vruchtbaar walhalla. Maar het harde werk in de polderklei en de uiterst strenge selectieprocedure voor bewoning houdt weinig van de boerendromen heel. En wat gebeurt er eigenlijk als die twee werelden, van boeren en vissers, samenkomen?

Crew

Verhaallijn en teksten Jan Blei; muziek Barbara Lok en Wim Rebergen; regie Mitchell ten Hove.


Nieuws

menu