Transformator bij Onna is vervangen

Een foto van de werkzaamheden in februari. Intussen is een heel nieuw transformatorstation gebouwd. Foto: Wilbert Bijzitter

De oude transformator aan het Bedelaarspad bij Onna is vervangen door een nieuwe. Komende week wordt de tweede transformator aangevoerd. Op 9 maart wordt deze geplaatst en beschikt het transformatorstation over twee nieuwe 90 MVA transformatoren.

Tennet moet de huidige lijnen tussen Meppel en Steenwijk opwaarderen door middel het vervangen van de geleiders voor een type dat de hogere capaciteit kan transporteren. De realisatie daarvan is voorzien in het tweede kwartaal van 2023.

Door de verzwaring van de lijnen tussen Meppel en Steenwijk heeft Enexis de mogelijkheid om in verloop van tijd 4 transformatoren met bijbehorende schakeltuinen op de Steenwijker Kamp te realiseren.

De inwoners van Onna vinden dat een onaanvaardbare ontwikkeling. Ze vinden het een aantasting van het landschap, vrezen meer magnetische straling en geluidsoverlast en vinden dat de verkeersveiligheid in het geding komt.

De overige uitbreidingswerkzaamheden aan het trafostation op de Kamp worden opgeschort totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure die de inwoners van Onna hebben aangespannen.

Nieuws

menu