Uit een nieuwe enquête in Wanneperveen blijkt nogmaals: er is geen draagvlak voor een zonnepark. 'Ze praten vóór ons'

Hoewel de gemeenteraad van Steenwijkerland heeft ingestemd met een zonnepark van 43 hectare in de hoek Zomerdijk, Kooiweg en Nieuweweg tussen Wanneperveen en Meppel, is er in het dorp nauwelijks draagvlak voor. Dat benadrukt Dennis Hoorn, voorzitter van Dorpsbelang Wanneperveen, nog maar eens.

De locatie van het zonnepark tussen Wanneperveen en Meppel.

De locatie van het zonnepark tussen Wanneperveen en Meppel. Foto: Martijn Bijzitter

De cijfers liegen er niet om, stelt Hoorn. Uit een nieuwe enquête, verspreid in het hele dorp, is gebleken dat 85% tegen de komst van een zonnepark is. 460 Venigers hebben de vragenlijst ingevuld. 393 van hen stemde tegen, 61 voor en 6 neutraal. De uitkomsten zijn geen verrassing, geeft Hoorn aan. „Want dat er geen draagvlak voor een zonnepark is, dat wisten wij al”, waarmee hij doelt op een eerdere enquête, met gelijke uitkomsten. „En dat heb ik eerder in de raad ook al aangegeven.”

‘Ze praten vóór ons’

Toch heeft het grootste deel van de gemeenteraad, op CPB, GroenLinks en D66 na, eind april ingestemd met de komst van het park. „Het is gewoon heel snel gegaan”, vindt Hoorn. „Het is in een stroomversnelling gekomen. Wij zijn aan de kant geschoven als Dorpsbelang. Dat is eigenlijk van de zotte. Ze doen helemaal niks met wat wij doen of vinden. Als ze nou eens naar ons luisteren. We zien best mogelijkheden, maar het begint met luisteren. Overal valt over te praten. Maar ze praten vóór ons.”

Tot 6 juli is er de tijd om zienswijzen in te dienen. „Het is een lastig project”, stelt Hoorn. „Nu kunnen we juridisch aan de gang voor de zienswijze. Dat gaat eigenlijk te ver, op dit vlak moet je het niet willen zoeken...”

Dorpsbelang Wanneperveen besloot dus andermaal aan de bel te trekken. De resultaten van de enquête zijn naar de gemeenteraad gestuurd. In een meegezonden brief spreekt Dorpsbelang van ‘een geschaad vertrouwen omdat reeds voorbereidingen worden getroffen’. In de brief wordt gesproken over voorbereidingen die reeds worden getroffen door het aanbrengen van een kabel. Het gaat echter om een buis die wordt aangelegd door Waterschap, geeft Hoorn nu aan, nadat hij daarover deze week is geïnformeerd. Die buis is bedoeld voor andere doeleinden.

‘Draagvlak van belang’

Dorpsbelang verzoekt in de brief de raad en het college dringend om de conceptverklaring ‘van geen bedenkingen te herzien’. ,,Er is totaal geen draagvlak voor dit plan. Voor een grootschalig zonnepark als deze is draagvlak van de bevolking van groot belang. In de raadsvergadering van mei 2021 is afgesproken om zonneparken op het (Steenwijker)land te evalueren. Wij inwoners van Wanneperveen hebben grote bedenkingen bij het moment van aanvragen en vertrouwen er op dat u de besluitvorming voor dit zonnepark uitstelt tot na de evaluatie.”

Naar aanleiding van de brief heeft het CDA bij monde van Jan Vredenburg schriftelijke vragen gesteld aan het college. De christendemocraten vragen zich onder meer af welke consequenties het college verbindt aan de uitkomsten van deze enquête en of draagvlak belangrijk wordt geacht. Ook wil het CDA weten of er al een vergunning is afgegeven en welke stappen het college gaat nemen om de ontwikkelaars tot de orde te roepen.