Uitslag enquête: meerderheid Vollenhovenaren tegen komst zonnepark in Bentpolder

De beoogde locatie voor een zonnepark.

De beoogde locatie voor een zonnepark. Foto: Martijn Bijzitter

Belangenvereniging Vollenhove Stad hield in juni een enquête over de mogelijke komst van een zonnepark in de Bentpolder. Deze enquête is door ruim 800 Vollenhovenaren ingevuld en uit de resultaten blijkt dat ongeveer driekwart van de respondenten tegen de komst van het zonnepark op die locatie is.

„Aangezien dit een overduidelijke uitslag is, sluit de BVVS zich bij dit standpunt aan”, zegt het bestuur van BVVS. De meeste argumenten die genoemd worden zijn onder te verdelen in drie categorieën te weten (in willekeurige volgorde): 1. Eerst kijken naar zon op dak 2. Zoeken naar een alternatieve locatie 3. Een aanslag op de natuur en recreatie.

Vanaf september pakt het bestuur van BVVS de draad weer op. „Dan gaan we kijken welke vervolgstappen we gaan nemen op basis van deze uitkomst. De mensen die hebben aangegeven actief te willen meewerken aan alternatieven worden door ons benaderd zodra wij van hun inzet gebruik willen maken.”

Een analyse van de resultaten van de enquête is te lezen op de website: https://www.bvvs.nu .