Uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord: ‘Hoe kunnen we dit samen oppakken?’

Het gemeentehuis aan de Vendelweg.

Het gemeentehuis aan de Vendelweg. Foto: Archief Wilbert Bijzitter

Het coalitieakkoord van Steenwijkerland dat in mei is gepresenteerd heet ‘Duurzaam Doorbouwen’. Het is de bedoeling dat het akkoord de komende weken wordt uitgewerkt in concrete doelen, resultaten en acties.

Het coalitieakkoord is van BGL, PvdA, VVD en ChristenUnie en is terug te vinden op de website van de gemeente. „Bij de presentatie van het coalitieakkoord gaven we het al aan: we willen samen optrekken”, zegt wethouder Melvin Smit, „dus óók bij het maken van dit uitvoeringsprogramma. Daarom organiseren we op 30 juni een interactieve bijeenkomst om het er met elkaar over te hebben. Met instellingen, verenigingen en organisaties die we daarvoor persoonlijk uitnodigen. Wat zijn hun ideeën over de uitvoering van de opgaven die er liggen? Hoe kunnen we die samen oppakken? Hoe kunnen we elkaar versterken? Daar willen we het graag over hebben.”

In het coalitieakkoord staan zes grote opgaven die om een concrete uitwerking vragen. Dat zijn woningbouw, werk en economie, samenredzaam, vitaal platteland, duurzaamheid en leefbare steden en kernen.

Koers voortzetten

Wethouder Melvin Smit: „Natuurlijk beginnen we niet bij nul. Integendeel. De afgelopen jaren is er op de diverse thema’s veel gebeurd. Die koers zetten we voort”, aldus wethouder Smit. „Tegelijkertijd zien we binnen deze opgaven kansen voor nieuwe ontwikkelingen. Welke acties zijn daarvoor nodig? En wat kunnen we als concreet resultaat benoemen? Bij de uitwerking van die vragen willen we nadrukkelijk de maatschappelijke partijen, inwoners, ondernemers, maar ook de fracties in de gemeenteraad betrekken.”

Op 30 juni is er in De Meenthe een interactieve bijeenkomst met een brede vertegenwoordiging van de Steenwijkerlandse samenleving. Inwoners krijgen de mogelijkheid om via het digitale inwonerspanel hun inbreng te leveren. Meer informatie daarover volgt nog vanuit de gemeente.