VVD-fractie is bezorgd over jeugdzorg

De consulenten blijven kritisch kijken wat nodig en helpend is qua voorziening.

De consulenten blijven kritisch kijken wat nodig en helpend is qua voorziening. Foto: Shutterstock

De VVD-fractie van Steenwijkerland maakt zich zorgen over de jeugdzorg in Steenwijkerland en heeft aan het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld.

„Gemeentes hebben taken in het aanbieden van zorg. Over het geheel zien we ook in Steenwijkerland een forse stijging van de uitgaven. Dit geldt over het totaal, maar zeker ook voor de jeugd. Niet alleen de uitgaven stijgen. De wachtlijsten lopen op en het lijkt er op dat de meer complexe vragen op de lange termijn geschoven worden. Een uitermate zorgelijke ontwikkeling”, zegt Bert Beltman namens de VVD-fractie.

„Jeugdigen die hulp nodig hebben moeten die kunnen krijgen en de totale zorgkosten binnen de gemeente zouden eigenlijk niet verder moeten stijgen. Nu al gaat € 60,- van iedere € 100,- naar het sociaal domein. De inkoop van alle jeugdzorg voor Steenwijkerland gebeurt door het RSJ IJsselland. Het nieuwe inkoop proces zou per 1 januari 2022 starten. Op dat moment konden alle potentiële aanbieder van jeugdzorg zich melden bij de RSJ waarna er wel of niet zorg ingekocht gaat worden. En, meer belangrijk, daarna kan er hulp verleend worden onder de nieuwe voorwaarden door de geselecteerde aanbieders. Op 14 oktober informeerde het College de Raad dat dit inkoopproces vertraagd is tot 2023”, vervolgt Beltman.

Aansluitend heeft de VVD Steenwijkerland de volgende vragen gesteld: ‘Welke consequenties heeft dit besluit voor de huidige gegunde contracten? Zijn er consequenties voor de aanvragen die nu nog op wachtlijsten staan? Welke consequenties heeft dit besluit voor aanvragen vanaf januari 2022? Een aantal aanbieders heeft vooralsnog besloten niet in te tekenen. Dit heeft te maken met de tarifering. Welke (financiële) consequenties voorziet het college in deze?’