Van Meppel tot Wanneperveen worden stroomkabels aangelegd, voor een zonnepark. Maar hoe zit het eigenlijk met de vergunning voor dat park? 'Aanleg kabels op eigen risico'

In Wanneperveen zijn ze ongerust. Vanuit Meppel beginnen ook vragen te komen. Komt er een zonnepark in de hoek Zomerdijk, Kooiweg en Nieuweweg, tussen Wanneperveen en Meppel?

De locatie van het zonnepark tussen Wanneperveen en Meppel.

De locatie van het zonnepark tussen Wanneperveen en Meppel. Foto: Martijn Bijzitter

Dat is nog de vraag. Wat er wel gebeurt is dat er vanaf de Randweg in Meppel tot aan de Nieuwedijk net over de gemeentegrens stroomkabels worden aangelegd door Enexis. Dit gebeurt nadat Powerfield, dat het zonnepark wil gaan exploiteren, een aanvraag heeft ingediend voor het realiseren van een tijdelijk zonnepark. Die aanvraag is nog in behandeling, een vergunning is er nog niet verleend voor het park. De gemeenteraad van Steenwijkerland gaf onlangs groen licht.

Toch is er met voorbereidingen gestart. Dat is in Wannepereveen en nu ook Meppel niet onopgemerkt gebleven. Dorpsbelang Wanneperveen schrok van de werkzaamheden en stelde direct alles in het werk om erachter te komen of deze werkzaamheden bedoeld waren voor het zonnepark. Nee, zo kreeg de belangenvereniging te horen: deze werkzaamheden betroffen een buis, aangelegd door Waterschap. Maar uit een brief van 19 mei schrijft Enexis aan omwonenden over de plannen van de stroomkabels, ten behoeve van het zonnepark. Informatie die dus al bekend was, terwijl Dorpsbelang iets heel anders te horen kreeg.

‘Eigen risico Enexis’

Tijd om de gemeente te vragen wat er nu precies speelt. „Voor het exploiteren van een zonnepark is het nodig om een netaansluiting met transportcapaciteit te hebben, om zodoende de opgewekte stroom te kunnen transporteren”, schrijft de gemeente Steenwijkerland, op vragen van de Steenwijker Courant . „Vooruitlopend op de uitkomst van de behandeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning heeft Powerfield capaciteit vastgelegd bij Enexis. Dit is de reden waarom op dit moment door Enexis in een vroeg stadium voor een eventueel te realiseren zonnepark de nodige werkzaamheden worden uitgevoerd.” Dat is een flinke investering. „Enexis neemt hiermee een risico, want de aanleg van een zonnepark is nog allerminst zeker.”

De gemeente meldt dat deze voorbereidende werkzaamheden vallen onder de landelijke vergunningsvrije regels. „Dit betekent dat hiervoor geen omgevingsvergunning van de gemeente nodig is. De werkzaamheden staan los van de lopende procedure voor de behandeling van de aanvraag voor het realiseren van het zonnepark. De gemeente heeft tot op heden nog geen omgevingsvergunning verleend voor werkzaamheden ter uitvoering van het realiseren van een zonnepark.”

Dorpsbelang niet gehoord

Niet alleen onder de bevolking roept de kwestie vragen op. Ook vanuit de politiek klinken kritische geluiden. CDA’er Jan Vredenburg is allerminst te spreken over de gang van zaken. CDA is sowieso geen voorstander van zon op landbouwgrond en vindt dat Dorpsbelang Wanneperveen niet gehoord wordt. Dat laatste vindt ook Dennis Hoorn, de voorzitter van de belangenvereniging.

Donderdag stelde Gidion Hoorn van CPB schriftelijke vragen. Zijn fractie is fel tegen het park. Die vragen gaan over het proces, maar ook over communicatie met en richting Dorpsbelang. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag sprak Jan Vredenburg al over de ‘zorgelijke brief’ van Enexis, over slechte communicatie, ambtenaren die niet kwamen opdagen en vroeg waarom de wethouder er zelf niet was tijdens een gesprek met Dorpsbelang.

Hoorn stelt dan ook dat Dorpsbelang zich niet serieus genomen voelt door het college en dat het vertrouwen ver te zoeken is. Hij vraagt zich af of het niet beter is dat tijdens een volgend gesprek tussen Dorpsbelang, Powerfield en de gemeente de programmaleider en de wethouder aanwezig zijn.

Ook vraagt hij zich af waarom Dorpsbelang verkeerd is geïnformeerd over de werkzaamheden. „En begrijpt u dat de inwoners van Wanneperveen zich niet serieus genomen voelen wanneer het termijn van de zienswijzes indienen nog niet voorbij is, maar de werkzaamheden aan de kabels voor het zonnepark al wel zijn begonnen? Welke stappen gaat het college nemen om Dorpsbelang Wanneperveen als serieuze partner te zien?”