Veehouder Hans Oosterhuis reageert op plannen kabinet terugdringen stikstoofuitstoot: ‘Wij blijven strijden voor ons boerenbedrijf’

Het demissionaire kabinet heeft ingrijpende plannen om de stikstofuitstoot in de landbouw terug te dringen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft zelfs al scenario’s doorgerekend om de productierechten van boeren op te kopen en landbouwgrond te onteigenen. Hans Oosterhuis is veehouder in Wittelte. Voor de plannen van de ministeries van Financiën en Landbouw heeft hij geen goed woord over. „Wij blijven strijden voor ons boerenbedrijf.”

Hans en Yvonne Oosterhuis.

Hans en Yvonne Oosterhuis. Foto: Frens Jansen

De stikstofuitstoot in de landbouw verminderen door boeren te onteigenen, noemt Oosterhuis ‘ronduit belachelijk’. „Zo’n procedure duurt veel te lang, daarmee kun je het stikstofprobleem niet snel oplossen. En stel dat ze morgen tegen mij zeggen: ‘Oosterhuis je moet wegwezen’, waar moet ik dan naar toe?” Hij zou het bovendien heel jammer vinden als de Nederlandse boeren zouden verdwijnen. „Wij zijn de beste boeren van de wereld met de beste grond, het zou toch zonde zijn als je dat weggooit? En het is toch prachtig als je uit een bosje fietst en dan een wei met koeien ziet. Het boerenleven is zo oud als de wereld zelf!”

Kringlooplandbouw

In plaats van onteigenen weet Oosterhuis wel een aantal maatregelen die de stikstofuitstoot kunnen terugdringen binnen de landbouw. De melkveehouderij die hij samen met zijn vrouw Yvonne en drie zonen bezit, bestaat uit 180 melkkoeien en 50 stuks jongvee. Rondom hun boerderij hebben zij 113 hectaren aan weilanden en akkers. Dankzij kringlooplandbouw is volgens hem zijn stikstofuitstoot nul.

Deze vorm van landbouw houdt in dat Oosterhuis zelf het voedsel voor zijn koeien verbouwt: gras, mais en bieten. De mest van de dieren gebruikt hij weer om de akkers te bemesten. Deze mest verrijkt hij bovendien. „Wij gebruiken al twee jaar FarMin-g, dat Andries Huisman uit Gorredijk heeft ontwikkeld. Dit een natuurlijk gewonnen Magnesiumchloride, dat wij toevoegen aan onze drijfmest. Deze vloeibare stof bindt het stikstof, waardoor de mest minder zuur wordt, minder stinkt en het Nature 2000-gebied minder belast,” legt de veehouder uit.

Strijden

Oosterhuis vraagt zich bovendien af wat er achter zit dat de ministeries grond van boeren willen hebben. Het lijkt hem geen goed idee die grond vol te bouwen met huizen of vol te zetten met zonnepanelen of windmolens. Dat roept volgens hem nog meer onvrede op tussen boeren onderling en bij burgers. Oosterhuis weet één ding zeker. Zijn boerenbedrijf zal hij niet zomaar opgeven. „Ik blijf strijden om het vast te houden,” zegt hij vastberaden. Al drie keer is hij afgelopen maanden op zijn tractor naar Den Haag gereden om daar te protesteren tegen de plannen van de overheid. „Als het nodig is, ga ik direct weer,” besluit hij.